Cách tạo tài khoản trong ứng dụng VIGI

Ứng dụng VIGI
Updated 09-12-2023 06:06:17 AM 8299
This Article Applies to: 

Nếu bạn có tài khoản TP-Link:

Mở ứng dụng VIGI và nhập thông tin tài khoản của bạn để đăng nhập.

 

Nếu bạn chưa có tài khoản TP-Link:

1. Mở ứng dụng VIGI và nhấn Sign Up (Đăng ký).

2. Nhập địa chỉ email hợp lệ và tạo mật khẩu của riêng bạn. Sau đó, email xác minh sẽ được gửi đến hộp thư đến của bạn và bạn cần hoàn tất xác minh trong vòng một giờ.

3. Mở hộp thư của bạn và tìm email xác minh. Nhấn vào nút Click to Finish Registration (Bấm để hoàn tất đăng ký) trong email để kích hoạt tài khoản TP-Link.

4. Sau khi tài khoản được kích hoạt, hãy mở ứng dụng VIGI và nhập thông tin tài khoản vừa đăng ký để đăng nhập.

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình vui lòng truy cập Trung tâm Tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.