Cách sử dụng chức năng phát hiện chuyển động của camera VIGI của tôi trong ứng dụng VIGI

VIGI Camera
Updated 09-11-2023 03:30:38 AM 8224
This Article Applies to: 

Lưu ý:

  1. Cần có bộ nhớ để phát lại tính năng phát hiện chuyển động. Chỉ định đường dẫn lưu trữ trên Trình quản lý bảo mật hoặc NVR của bạn. Đối với một số kiểu máy nhất định, bạn có thể lắp thẻ nhớ microSD để lưu trữ.
  2. Một số chức năng có thể thay đổi tùy theo kiểu máy.

Ở đây chúng tôi lấy VIGI C540W làm ví dụ.

1. Trên trang mặc định – My Devices (Thiết bị của tôi), nhấn vào ba dấu chấm và nhấp More Settings (Cài Đặt Thêm).

2. Trên trang Cài đặt Thiết bị, bạn có thể thấy một số tùy chọn. (Lưu ý: Các tính năng có thể khác nhau tùy theo kiểu máy bạn có). Để kích hoạt Motion Detection(Phát Hiện Chuyển Động), nhấn vào tùy chọn này.

3. Trên trang này, bạn có thể đặt các thông số và tính năng của mình bằng Motion Detection(Phát Hiện Chuyển Động). Chuyển đổi nó và bật nó. Trong Object Classification(Phân loại đối tượng), bạn có thể bật Người để phát hiện xem có người nào đang di chuyển trong vùng hoạt động không.

4. Sau khi bật tính năng Motion Detection(Phát Hiện Chuyển Động), bạn có thể bật chức năng Thông báo nếu cần.

Bạn có thể đặt Cảnh báo để kích hoạt âm thanh báo động hoặc đèn flash để cảnh báo kẻ đột nhập. Trong khi đó, bạn có thể thiết lập Alarming Schedule (Lịch Cảnh báo).

5. Đặt Vùng Hoạt Động và camera sẽ chỉ phát hiện chuyển động trong vùng tùy chỉnh. Toàn bộ chế độ xem được bao phủ theo mặc định.

6. Điều chỉnh Độ nhạy (Thấp/Trung bình/Cao) khi cần thiết. Độ nhạy tăng lên dẫn đến nhiều bản ghi và thông báo hơn.

7. Trong trang Xem Trực Tiếp, nhấn hát lại để xem các bản ghi phát hiện nếu được phát hiện. Kéo dòng thời gian và xác định vị trí các phần màu cam. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng Bộ lọc để tìm các bản ghi có chứa chuyển động.

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.