Cách đổi mật khẩu và Đặt lại mật khẩu Email của camera VIGI?

VIGI Camera
Updated 09-11-2023 02:38:14 AM 36338
This Article Applies to: 

Bạn có thể thay đổi mật mã và Đặt lại mật mã Email của camera VIGI thông qua VIGI Security Manager hoặc VIGI NVR. Đặt lại mật mã Email được sử dụng để nhận mã xác minh khi bạn cần đặt lại mật mã.

 

Phương pháp 1: Qua VIGI Security Manager

Bước 1. Đi tới Cài đặt > Thiết bị > Danh sách thiết bị > Thiết bị của tôi (Settings > Device > Device List > My Devices) và nhấp vào biểu tượng cài đặt của camera.

 

Bước 2. Đi tới Thông tin cơ bản > Bảo mật thiết bị (Basic Information > Device Security) và nhấp vào Sửa đổi (Modify) để thay đổi mật mã và Đặt lại mật mã Email.

Lưu ý: Nếu bạn quên mật mã cũ, vui lòng tham khảo liên kết để đặt lại mật mã.

 

Phương pháp 2: Qua VIGI NVR

Bước 1. Nhấp chuột phải để mở Menu chính, đi tới Cài đặt > Camera > Quản lý thiết bị > Quản lý mật mã (Settings > Camera > Device Management > Password Management) , chọn camera và nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa.

 

Bước 2. Nhập mật mã mới của bạn và Đặt lại Mật Mã Email, nhấp vào Lưu (Save). Bạn cũng có thể sử dụng Cài đặt IPC đặt trước mà bạn đã đặt trên VIGI NVR. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt IPC đặt trước, bạn có thể tham khảo liên kết.

 

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.