Làm cách nào tôi có thể tìm địa chỉ IP camera VIGI của mình?

VIGI Camera
Updated 09-11-2023 08:28:22 AM 9311
This Article Applies to: 

Có hai phương pháp để tìm địa chỉ IP của camera. Ở đây chúng tôi lấy VIGI C540W làm ví dụ.

 

Cách 1: Qua ứng dụng VIGI

Bước 1. Trên trang My Devices (Thiết bị của Tôi) , nhấn vào camera mà bạn muốn tìm địa chỉ IP của nó.

Bước 2. Trên trang Xem Trực Tiếp, chạm vào biểu tượng bánh răng để vào trangMore Settings (Cài đặt thêm).

Bước 3. Nhấn About This Device (Giới Thiệu Thiết Bị Này) và bạn tìm thấy Địa chỉ IP camera của bạn ở đây.

 

Phương pháp 2: Thông qua trang quản lý web router của bạn

Ở đây chúng tôi lấy router TP-Link Archer C7 làm ví dụ. Nếu bạn có router của thương hiệu khác, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của nhà sản xuất để được trợ giúp.

1. Đăng nhập vào trang quản lý router của bạn.

2. Đi đến Advanced (Nâng cao) > Network (Mạng) > DHCP Server (Máy chủ DHCP) và tìm phần DHCP Client List (Danh sách Máy Khách DHCP) để tìm địa chỉ IP camera của bạn.

 

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình vui lòng truy cập Trung tâm Tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.