Cách hủy liên kết tài khoản (ID TP-Link) với thiết bị VIGI trong ứng dụng VIGI

VIGI Camera
Updated 09-13-2023 03:47:41 AM 8256
This Article Applies to: 

Bạn có thể hủy liên kết tài khoản TP-Link với các thiết bị bằng cách xóa chúng thông qua ứng dụng VIGI. Sau khi hủy ràng buộc, bạn có thể đăng ký lại thiết bị VIGI sang tài khoản khác (ID TP-Link).

 

Cách 1: Vào trang Me (Tôi)

Trong trang Me (Tôi) , bạn có thể nhấn Unbind Device (Hủy liên kết Thiết bị) để hủy liên kết các thiết bị VIGI khỏi ID TP-LINK của bạn.

 

Cách 2: Vào trang Device Settings (Cài đặt Thiết bị)

1. Trong trang My Devices (Thiết bị của tôi), nhấn vào biểu tượng ba chấm của bạn trên kiểu máy. Sau đó nhấn vào More (Thêm) Settings(Cài đặt). Ở đây chúng tôi lấy VIGI C540W làm ví dụ.

2. Nhấn Remove Device (Gỡ bỏ thiết bị) ở dưới cùng và xác nhận việc gỡ bỏ. Thiết bị sẽ bị xóa khỏi tài khoản TP-Link của bạn.

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình vui lòng truy cập Trung tâm Tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.