Tôi có thể tìm thấy bản ghi phát hiện của camera VIGI ở đâu?

VIGI Camera
Updated 09-11-2023 07:05:35 AM 7015
This Article Applies to: 

Lưu ý:

  1. Cần có bộ nhớ để phát lại tính năng phát hiện chuyển động. Chỉ định đường dẫn lưu trữ trên (VIGI Security Manager) hoặc NVR của bạn. Đối với một số kiểu máy nhất định, bạn có thể lắp thẻ nhớ microSD để lưu trữ.
  2. Một số chức năng có thể thay đổi tùy theo kiểu máy.

 

Ở đây chúng tôi lấy VIGI C540W làm ví dụ.

1. Đảm bảo chức năng Phát hiện chuyển động được bật. Nếu không, hãy nhấn vào camera Chế độ xem trực tiếp. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Bánh xe. Hãy chắc chắn rằng bạn kích hoạt tính năng phát hiện tương ứng.

2. Quay lại trang Chế độ xem trực tiếp trước đó. Nhấn vào Phát lại để xem tất cả ngày và bản ghi. Bạn có thể chọn ngày và sử dụng Bộ lọc để xem các bản ghi bạn muốn.

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình vui lòng truy cập Trung tâm Tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.