Tôi phải làm gì nếu không tìm thấy camera VIGI?

VIGI Camera
Updated 06-13-2022 06:36:08 AM 29206
This Article Applies to: 

Bài viết này nhằm xử lý vấn đề không tìm thấy camera VIGI. Vui lòng kiểm tra các bước bên dưới:

Bước 1. Xác nhận rằng camera đã được bật nguồn.

Camera phải được cấp nguồn qua bộ chuyển đổi DC 12V hoặc PoE (802.3af / at). Đèn LED hồng ngoại sẽ bật trong 20 giây sau khi camera được bật nguồn.

  • Che cảm biến ngày / đêm trên camera. Nếu đèn LED hồng ngoại sáng lên, nó cho biết camera đã được bật nguồn.
  • Một số router hoặc switch có đèn LED cho biết cổng đã được kết nối hay chưa. Bạn có thể kiểm tra trạng thái đèn LED của thiết bị mạng mà camera của bạn được kết nối.
  • Tắt nguồn camera và bật nguồn camera trở lại. Nếu đèn LED hồng ngoại sáng lên, nó cho biết camera đã được cấp nguồn đúng cách.

Bước 2. Xác nhận rằng camera được kết nối với mạng của bạn đúng cách.

Camera phải được kết nối với các thiết bị mạng qua cáp Ethernet.

  • Kết nối các máy khách khác với cùng một cổng bằng cách sử dụng cùng một cáp Ethernet để xác minh cổng và cáp đang hoạt động.
  • Thay đổi cổng và cáp Ethernet (ngắn hơn) khác trên router.

Bước 3. Đảm bảo rằng thiết bị của bạn đang ở cùng mạng với camera.

  • Nếu bạn sử dụng Trình quản lý bảo mật VIGI để phát hiện thiết bị, hãy đảm bảo máy tính của bạn ở cùng mạng với camera.
  • Nếu bạn sử dụng NVR VIGI để khám phá thiết bị, hãy đảm bảo NVR của bạn nằm trên cùng một mạng với camera.
  • Nếu bạn sử dụng Ứng dụng VIGI để khám phá thiết bị, hãy đảm bảo rằng điện thoại của bạn ở cùng mạng với camera và VPN chưa được bật trên điện thoại của bạn.
  • Chắc chắn rằng không có cách ly AP hoặc cách ly vlan trong mạng của bạn.

Bước 4. Khởi động lại các thiết bị mạng của bạn bao gồm cả router và làm mới để khám phá lại camera của bạn.

Bước 5. Thử các phương pháp khác để khám phá thiết bị.

Bạn có thể thử khám phá các thiết bị thông qua trình quản lý bảo mật VIGI, NVR VIGI hoặc Ứng dụng VIGI.

 

Nếu vẫn không tìm thấy camera, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của TP-Link để được trợ giúp với tất cả các kết quả khắc phục sự cố trên.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.