Đặt lại mật mã cho camera VIGI như thế nào?

VIGI Camera
Updated 09-11-2023 02:27:50 AM 48260
This Article Applies to: 

Nếu bạn quên mật mã của camera VIGI, bạn có thể đặt lại mật mã thông qua Quản Ly Bảo Mật VIGI hoặc VIGI NVR.

Cách 1: Thông Qua Quản Lý Bảo Mật VIGI

Bước 1. Nhấp vào tùy chọn Forget Password (Quên mật khẩu).

Nếu camera không được thêm, vào Settings (Cài đặt) > Device (Thiết bị) > Device List (Danh sách Thiết Bị) > Discovered Devices (Thiết Bị được phát hiện), chọn thiết bị và nhấp Set Password (Cài đặt Mật khẩu) hoặc + Add (Thêm) > Forget Password (Quên Mật khẩu).

Nếu camera đã được thêm, vào Settings (Cài đặt) > Device (Thiết bị) > Device List (Danh sách Thiết Bị) t > My Devices (Thiết bị của tôi) > Settings icon of the camera (Biểu tượng cài đặt của camera) > Basic Information (Thông tin cơ bản) > Device Security (Bảo mật thiết bị > Modify (Sửa đổi) > Forget Password (Quên Mật Khẩu).

Bước 2. Gửi mã xác minh đến Reset Password Email (Email đặt lại mật khẩu).

Nếu camera đã kết nối với internet, nhấp Send Code (Gữi mã) và bạn sẽ nhận được mã xác thực gửi đến Reset Password Email (Email đặt lại mật khẩu).

Nếu camera không được kết nối internet, vui lòng tải xuống ứng dụng VIGI trong App Store hoặc Google Play. Quét mã QR với ứng dụng và bạn sẽ nhận được mã xác thực gửi đến Email đặt lại mật mã của bạn.

 

Bước 3. Nhập mã xác thực và nhấp Next (Tiếp tục).

Bước 4. Nhập mật mã mới.

 

Cách 2: Thông qua VIGI NVR

Bước 1. Nhấp vào tùy chọn Forget Password (Quên mật khẩu).

Nhấp phải để mở Menu chính, vào Settings (Cài đặt) > Camera > Device Access (Truy cập thiết bị) > Add Device (Thêm thiết bị) > Discovered Devices (Thiết bị được phát hiện) và bạn sẽ thấy tùy chọn Forget Password (Quên mật khẩu). Nếu camera đã được thêm vào mà không được chứng nhận, bạn cần phải xóa camera trước.

 

Bước 2. Gửi mã xác minh đến Reset Password Email (Email đặt lại mật khẩu).

  • Nếu camera không được kết nối với internet, nhấp vào Send Code (Gữi mã) và bạn sẽ nhận được mã xác minh gửi đến Reset Password Email (Email đặt lại mật khẩu).
  • Nếu camera được kết nối với internet, vui lòng tải về ứng dụng VIGI trong App Store hoặc Google Play. Quét mã QR với ứng dụng và bạn sẽ nhận được mã xác minh đến email đặt lại mật mã.

Bước 3. Nhập mã xác minh và nhấp Verify.

Bước 4. Nhập mật mã mới.

Lưu ý:

1. Reset Password Email (Email đặt lại mật khẩu) là gì?

Đầu tiên bạn hãy kích hoạt camera, nó sẽ yêu cầu bạn nhập Reset Password Email (Email đặt lại mật khẩu). Nó chỉ được sử dụng để nhận mã xác minh khi bạn cần đặt lại mật mã.

2. Tôi nên làm gì nếu không nhận được mã xác minh?

  • Kiểm tra trong thư mục junk hoặc spam.
  • Thêm noreply@tp-link.com vào danh sách trắng (bằng cách nhấp Tạo ra bộ lọc mới) trong cài đặt email của bạn.
  • Kiểm tra cài đặt email của bạn trong tài khoản email của bạn.

 

IfNếu các bước trên vẫn không xử lý được sự cố, khuyến nghị bạn liên hệ với Hỗ trợ TP-Link.

 

Để biết thêm chi tiết về tính năng và cấu hình vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.