Phải làm gì nếu cập nhật firmware cho camera VIGI của tôi không thành công

VIGI Camera
Updated 09-11-2023 04:53:53 AM 7006
This Article Applies to: 

Thông thường, firmware mới sẽ bao gồm nhiều tính năng hơn hoặc cải thiện hiệu suất của các thiết bị VIGI. Dưới đây là một số gợi ý để khắc phục sự cố nếu bạn không cập nhật firmware.

Bước 1. Khởi động lại thiết bị VIGI.

Bước 2. Di chuyển thiết bị VIGI đến gần router hơn để đảm bảo thiết bị có kết nối mạng tốt.

Bước 3. Tắt cài đặt tường lửa hoặc chống vi-rút trên router nếu có.

Sau đó bạn có thể thử cập nhật lại firmware.

 

Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng VIGI Security Manager (Quản lý bảo mật VIGI), bạn cũng có thể thử cập nhật firmware của mình bằng VIGI Security Manager (Quản lý bảo mật VIGI).

(Lưu ý: Cần phải đăng xuất ID TL-LINK và thêm thiết bị của bạn vào mạng cục bộ. Và nâng cấp thiết bị của bạn.)

Bước 1. Truy cập VIGI Security Manager (Quản lý bảo mật VIGI) trên máy tính của bạn bằng cách khởi chạy nó trên máy tính mà bạn đã cài đặt.

Bước 2. Đi đến Settings (Cài đặt) > Device (Thiết bị) > Firmware Update (Cập nhật Firmware), và trên trang này, bạn có thể cập nhật hàng loạt chúng bằng tính năng Auto Update (Tự động cập nhật). Hoặc bạn có thể cập nhật từng thiết bị của mình.

(Tùy chọn) Bước 3. Nếu bạn gặp sự cố khi cập nhật tự động, bạn có thể thử tải firmware lên camera của mình theo cách thủ công.

Tìm kiếm và tải về firmware tương ứng từ Trung tâm Tải xuống.

Ghi chú:

  1. Vui lòng chọn đúng phiên bản phần cứng trên trang tải xuống trước khi bạn bắt đầu tải xuống firmware.
  2. Sau khi tải xuống, vui lòng đảm bảo bạn giải nén firmware (tệp .bin) khỏi tệp nén. Và tải nó lên camera của bạn. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào, vui lòng đọc hướng dẫn bên trong tệp đã tải xuống của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.