Làm sao để xoay hình ảnh của camera VIGI?

VIGI Camera
Updated 06-10-2022 09:40:43 AM 22743
This Article Applies to: 

Bạn có thể xoay hình ảnh thông qua ứng dụng VIGI, Quản lý an ninh VIGI hoặc NVR VIGI. Quản lý an ninh VIGI và NVR VIGI có nhiều tùy chọn nhân bản hơn Ứng dụng VIGI.

 

Bài viết này chúng ta lấy VIGI C400HP-4 làm ví dụ.

Phương pháp 1: Qua ứng dụng VIGI

1. Trên trang Xem trực tiếp, hãy nhấn vào biểu tượng bánh răng để vào trang Device Settings.

2. Trên trang Device Settings, đi tới Device Control > Video Rotation.

3. Trên trang Video Rotation, bạn có thể chọn Upside Down để xoay hình ảnh video 180°.

Phương pháp 2: Qua Quản Lý An Ninh VIGI (VIGI Security Manager)

1. Vào Settings > Device > Device List > My Devices và nhấp vào biểu tượng cài đặt của camera.

2. Vào Image > Mirror và chọn tùy chọn Mirror mà bạn muốn.

 

Phương pháp 3: Qua NVR VIGI

Nhấp chuột phải để mở Menu chính, đi tới Settings > Camera > Display > Image > Advanced Settings, chọn tùy chọn Mirror bạn muốn.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.