Tôi nên làm gì nếu không thể kiểm soát các thiết bị VIGI của mình?

VIGI Camera
Updated 09-13-2023 03:38:32 AM 7603
This Article Applies to: 

Nếu bạn đã hoàn tất cấu hình trên ứng dụng VIGI nhưng không thể điều khiển thiết bị VIGI bằng ứng dụng, bạn có thể tham khảo các bước sau để khắc phục sự cố.

 

Trường hợp 1: Không thể điều khiển được thiết bị VIGI trong mạng cục bộ.

Bước 1. Đảm bảo router hoạt động bình thường. Bạn có thể kết nối điện thoại hoặc máy tính xách tay của mình với mạng Wi-Fi của router, sau đó xác nhận xem router có hoạt động hay không.

Bước 2. Đảm bảo có bất kỳ quy tắc lọc mac, ACL và tường lửa nào trên router hay không. Nếu có, hãy tắt các quy tắc rồi thử khởi động lại thiết bị VIGI.

Bước 3. Di chuyển thiết bị VIGI đến gần router/bộ chuyển đổi hơn hoặc kiểm tra kết nối Ethernet với router/bộ chuyển đổi của bạn, trong trường hợp sự cố xảy ra do tín hiệu hoặc cáp kém. Bạn nên sử dụng cáp 3ft trong quá trình khắc phục sự cố để xác định nguyên nhân có thể xảy ra.

Bước 4. Cập nhật firmware của thiết bị VIGI.

 

Trường hợp 2. Không thể điều khiển thiết bị VIGI từ xa.

Bước 1. Đảm bảo bạn có thể điều khiển thiết bị VIGI trong mạng cục bộ. Nếu bạn không thể điều khiển thiết bị VIGI trong mạng cục bộ, vui lòng tham khảo Trường hợp 1 để giải quyết.

Bước 2. Nâng cấp thiết bị VIGI của bạn lên firmware mới nhất. Trên ứng dụng VIGI, tìm kiểu máy của bạn và xem More Settings (Cài đặt khác), sau đó nhấn Firmware Update (Cập nhật Firmware) để cập nhật firmware.

Bước 3. Hãy thử thay đổi máy chủ DNS trên router tại nhà của bạn.

Bước 4. Tắt cài đặt tường lửa nếu có cài đặt này trên router/bộ chuyển đổi tại nhà của bạn, sau đó khởi động lại router/bộ chuyển đổi.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.