Làm cách nào tôi có thể xem bản ghi 24 giờ của Camera VIGI?

VIGI Camera
Updated 09-12-2023 04:29:28 AM 8337
This Article Applies to: 

Lưu ý: Cần có thẻ nhớ microSD để ghi hình 24 giờ. Lắp thẻ nhớ microSD và khởi động thẻ bằng Ứng dụng VIGI. Chỉ dành cho một số kiểu máy nhất định.

 

Ở đây chúng tôi lấy VIGI C540W làm ví dụ.

Trên ứng dụng VIGI của bạn:

Bước 1. Trên trang chủ, nhấn vào kiểu camera của bạn để chuyển đến trang Live View (Xem trực tiếp). Nhấp vào More Settings (Cài đặt khác).

Bước 2. Nhấn Record on SD Card (Ghi vào thẻ SD) và chuyển đổi Record on SD Card (Ghi vào thẻ SD) bật. Sau đó chọn vào SD card (thẻ SD) để định dạng thẻ nhớ microSD và chuyển đổi Loop Recording (Ghi lặp lại) bật.

Bước 3. Sau khi kích hoạt Record on SD Card(Ghi vào thẻ SD), bạn có thể thấy tùy chọn Recording Schedule (Lịch ghi) ngay bây giờ và nhấn vào nó. Đặt bản ghi thành24/7 Continuous Recording (Ghi liên tục 24/7). Bây giờ camera của bạn được đặt ở chế độ ghi 24 giờ.

Bước 4. Bây giờ bạn có thể quay lại trang Live View (Xem trực tiếp) và kiểm tra các bản ghi.

 

Trên NVR/Trình quản lý bảo mật của bạn:

Bước 1. Nhấp vào Playback (Phát lại) trên giao diện VIGI của bạn.

Bước 2. Chọn ngày và xem các bản ghi của ngày hôm đó.

Bước 3. Sử dụng chuột và kéo nó để tìm các bản ghi bạn có.

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình vui lòng truy cập Trung tâm Tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.