VIGI Security Manager

VIGI Security Manager_setup_1.6.96

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-07-15 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 92.37 MB
Hệ Điều Hành: Windows/Mac OS/Linux

1. Add support for 2FA.
2. Fixed some minor bugs.

VIGI Config Tool

VIGI Configuration Tools V1.1.4

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-06-19 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 282.87 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/8.1/10

1. Updates the Open Source Software Statement.

Setup Video

 • Introduction to Install VIGI Products and Overview of Three Management Methods

  This video shows how to install VIGI products and introduces three management methods. VIGI products are easy to be installed, and with three management methods, you can customize the management systems to suit your specific needs.

  More Fold
 • How to Manage VIGI Cameras and NVRs Using VIGI Security Manager

  This video demonstrates how to manage VIGI cameras and NVRs using VIGI Security Manager in two scenarios: • using VIGI Security Manager in your local network • using VIGI Security Manager remotely THIS VIDEO APPLIES TO: All VIGI Cameras and NVRs

  More Fold
 • How to Manage VIGI Cameras via VIGI NVR

  This video demonstrates how to manage VIGI cameras via VIGI NVR. It consists of three steps: • Connect the hardware. • Set up VIGI NVR and add VIGI cameras. • Bind VIGI NVR to TP-Link ID for remote management. THIS VIDEO APPLIES TO: • All VIGI Products

  More Fold
 • How to Manage VIGI Cameras and NVRs via VIGI App

  This video demonstrates how to manage VIGI cameras and NVRs via the VIGI app. It consists of three steps: • Launch the VIGI app. • Add devices using the VIGI app. • View the recordings and configure the settings. • Enable alerts to get instant alerts This video applies to: • All VIGI VIGI Cameras and NVRs

  More Fold

Câu hỏi thường gặp

Apps

VIGI App

TP-Link VIGI allows you to easily add, configure, monitor, and control your VIGI devices.

Emulators

Phiên Bản Firmware
Working Mode
Ngôn Ngữ
VIGI IPC
-
English

Lưu ý:

1.  Trình giả lập là một Giao Diện Người Dùng (GUI) Web ảo, nơi bạn có thể trải nghiệm bảng quản lý sản phẩm TP-Link.

2. Các trình giả lập được liệt kê có thể không có firmware mới nhất.

3.  Các tính năng được hiển thị mang tính chất tham khảo và tính khả dụng của chúng có thể phụ thuộc vào các quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo biểu dữ liệu (datasheet) hoặc trang sản phẩm.

From United States?

Get products, events and services for your region.