Tải về cho VIGI C230 V1.20

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V1.20

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

VIGI Security Manager

VIGI Security Manager_setup_1.6.96

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-07-15 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 92.37 MB
Hệ Điều Hành: Windows

1. Add support for 2FA.
2. Fixed some minor bugs.

VIGI Security Manager_V1.6.85

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-06-20 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 91.38 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/10/11/Server 2008

Updates the Open Source Software Statement.

VIGI VMS

VIGI VMS is a software platform designed to effectively manage surveillance devices and users from multiple sites in a unified and intuitive manner.

VIGI VMS_V1.5.42_64bits

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-06-20 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 540.49 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/10/11/Server 2008 64bits

Updates the Open Source Software Statement.

VIGI VMS_V1.5.42_32bits

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-06-20 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 502.89 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/10/11/Server 2008 32bits

Updates the Open Source Software Statement.

VIGI Config Tool

VIGI Configuration Tools V1.1.4

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-06-19 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 282.87 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/8.1/10

1. Updates the Open Source Software Statement.

Setup Video

 • How to Set Up VIGI Dome Network Camera (Use VIGI C240I as an example)

  This video will show you how to configure VIGI Dome network camera.

  More Fold

Câu hỏi thường gặp

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

VIGI C230(UN)_V1.20_2.0.3 Build 240529

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-06-25 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 11.47 MB

New Features and Enhancements:
1. Added support for email alerts.
2. Added support for DDNS.
3. Added support for SNMP.
4. Added ONVIF Enable/Disable button.
5. Added support for alarm server.
6. Added support for setting reboot schedule.
7. Optimized the multi-language display on OSD.
8. Optimized detection module, enhanced the accuracy of detection.
9. Optimized detection module, enhanced the sensitivity of  Human/Vehicle Triggered Full Color feature.
10. Enhanced system security.

Bug Fixes:
1. Fixed some minor bugs.

VIGI C230(UN)_V1.20_2.0.2 Build 240412

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-05-07 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 10.28 MB

New Features and Enhancements:
1. Enhanced display quality.
2. Improved device security and stability.

Bug Fixes:
1. Fixed some minor bugs.

Sử dụng Firmware của bên thứ 3 trên sản phầm TP-Link

Một số firmware chính thức của các sản phẩm TP-LINK có thể được thay thế bằng firmware của bên thứ ba chẳng hạn như DD-WRT. TP-LINK không cung cấp vấn đề hỗ trợ kĩ thuật và đảm bảo hiệu năng cũng như tính ổn định của firmware bên thứ ba. Khi sản phẩm bị hư hại do sử dụng firmware của bên thứ 3 thì chế độ bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu.

 

Apps

VIGI App

TP-Link VIGI allows you to easily add, configure, monitor, and control your VIGI devices.

Emulators

Phiên Bản Firmware
Working Mode
Ngôn Ngữ
231201
-
English
VIGI IPC
-
English

Lưu ý:

1.  Trình giả lập là một Giao Diện Người Dùng (GUI) Web ảo, nơi bạn có thể trải nghiệm bảng quản lý sản phẩm TP-Link.

2. Các trình giả lập được liệt kê có thể không có firmware mới nhất.

3.  Các tính năng được hiển thị mang tính chất tham khảo và tính khả dụng của chúng có thể phụ thuộc vào các quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo biểu dữ liệu (datasheet) hoặc trang sản phẩm.

From United States?

Get products, events and services for your region.