Tiện Ích

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-02-21 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 1.75 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS 10.15/11.x/12.x

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-10-29 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 2.53 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS 10.9-10.14

TD-W8980_V1_Easy Setup Assistant

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2013-03-29 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 9.88 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/Vista/7/8

TD-W8980_V1_Easy Setup Assistant

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2013-03-12 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 10.02 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/2003/Vista/7/8

Notes:

For TD-W8980 v1

TD-W8980_V1_USB Printer Controller Utility

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2013-03-12 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 7.29 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/2003/Vista/7/8/8.1/10

Notes:

For TD-W8980 v1

Setup Video

 • How to turn a router into an Access Point?

Câu hỏi thường gặp

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

TD-W8980_V1_150514

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2015-05-14 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 7.55 MB

Modifications and Bug Fixes:

Bug Fixed:
1.Fixed the bug that MAC CLONE didn't take effect after a reboot.
2.Fixed the bug that time page is wrongly displayed on WIN8 operating system.
3.Fixed the kcodes security bug.
4.Fixed the bug that sometimes USB sharing function didn't work properly when using IE8.

Notes:

Notes: 
1. For TD-W8980 V1
2. Old firmware’s configuration file can be imported into this new firmware.
3. Your device’s configuration won't be lost after upgrading, which means you needn't to configure your device again after upgrading.

TD-W8980_V1_140919

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2014-09-19 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 7.55 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Update boot file,solve the problem in startup process.
 2. Fixed the issue of inconformity between MAC and SSID.
 3. Fixed the issue that capital letters are invalid in parent control URL.

Notes:

For TD-W8980N(UN)_V1

TD-W8980_V1_140619

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2014-06-19 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 7.54 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Fixed the issue unable to open port 65535 in virtual server
 2. Fixed the issue two LAN devices in different Interface Groups can communicate with each other
 3. Changed the MTU range in PPPOA to 576-1500
 4. Fixed the issue that in some regions, router can’t connect to Internet automatically after rebooting
 5. Fixed issue unable to dial if the PPP password is empty
 6. Fixed the SNMP issue
 7. Fixed the issue wireless clients in 2.4GHz can’t communicate with wireless devices in 5GHz
 8. Updated 5GHz WiFi driver, solved 5GHz wireless dropping issues in some regions
 9. Fixed other bugs and issues

Notes:

This is a beta firmware to fix some bugs, if you don’t have issue with current firmware, please don’t upgrade

Sử dụng Firmware của bên thứ 3 trên sản phầm TP-Link

Một số firmware chính thức của các sản phẩm TP-LINK có thể được thay thế bằng firmware của bên thứ ba chẳng hạn như DD-WRT. TP-LINK không cung cấp vấn đề hỗ trợ kĩ thuật và đảm bảo hiệu năng cũng như tính ổn định của firmware bên thứ ba. Khi sản phẩm bị hư hại do sử dụng firmware của bên thứ 3 thì chế độ bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu.

 

GPL Code

Emulators

Phiên Bản Firmware
Working Mode
Ngôn Ngữ
130304
-
English

Lưu ý:

1.  Trình giả lập là một Giao Diện Người Dùng (GUI) Web ảo, nơi bạn có thể trải nghiệm bảng quản lý sản phẩm TP-Link.

2. Các trình giả lập được liệt kê có thể không có firmware mới nhất.

3.  Các tính năng được hiển thị mang tính chất tham khảo và tính khả dụng của chúng có thể phụ thuộc vào các quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo biểu dữ liệu (datasheet) hoặc trang sản phẩm.

From United States?

Get products, events and services for your region.