Làm sao để Kết nối/Cài đặt TP-Link DSL router vào mạng nhà bạn (Kết nối mạng có dây)

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-05-2012 11:09:02 AM 287866
This Article Applies to: 

Kết nối mạng có dây được tiến hành thông qua cổng Line và cổng LAN ở phía sau của Router. Xem hình bên dưới :

 

1. Kết nối Line ADSL

Sử dụng cáp ADSL có sẵn trong Router để kết nối tới khe cắm điện thoại trên tường hoặc ổ cắm nào phù hợp. Cắm một đầu cáp  vào cổng Line (cổng RJ11) phía sau Router còn đầu kia cắm vào cổng RJ11 trên tường. Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị qua bộ lọc thấp, thì bạn cần thực hiện theo các  hướng dẫn mà nhà cung cấp dịch vụ đã đưa cho bạn. Kết nối ADSL đại diện cho giao diện WAN để kết nối tới internet. Về vật lý, đây là điều cuối cùng mà nhà cung cấp dịch vụ mạng hỗ trợ để kết nối tới internet

2. Kết nối Router tới Hub hoặc Switch

Kết nối Router tới cổng uplink(MDI-II) trên Hub Ethernet hoặc Switch bằng cáp thẳng nếu bạn muốn dành cổng uplink trên switch hoặc hub cho các thiết bị khác, kết nối tới các cổng MDI-X khác (1x,2x,etc) với kiểu cáp chéo

3. Kết nối Router tới máy tính

Bạn có thể kết nối trực tiếp Router tới bộ chuyển đổi Ethernet chuẩn 10/100BASE-TX đã được cài đặt trên máy tính sử dụng cáp Ethernet - 10/100BASE-TX.

Hình dưới đây minh họa cách kết nối Router tới các thiết bị Ethernet LAN, Wireless LAN và các thiết bị Internet, bạn có thể kết nối trực tiếp Router tới bộ chuyển đổi Ethernet chuẩn 10/100BASE-TX đã được cài đặt trên máy tính sử dụng cáp Ethernet như hình sau.

 

 

Các bài viết liên quan :

Làm thế nào để đăng nhập vào tiện ích trên nền web của TP-LINK DSL router

Làm thế nào để cấu hình TP-LINK DSL router để làm việc với kết nối PPPoE

Làm thế nào để cấu hình TP-LINK DSL router để làm việc với kết nối PPPoA

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.