Làm thế nào để đăng nhập vào tiện ích trên nền web (Management Page) của TP-Link DSL modem & router

User Application Requirement
Updated 07-05-2012 11:08:31 AM
This Article Applies to: 
TD-VG3511 , TD-8817 , TD-W8950N

Bước 1 : Mở trình duyệt web gõ địa chỉ IP LAN, mặc định địa chỉ IP của TP-Link Router là 192.168.1.1-->Enter

Lưu ý : Nếu bạn không thể truy cập tới 192.168.1.1, vui lòng xem bài viết kiểm tra địa chỉ IP của máy tính hoặc cấu hình lại địa chỉ IP của máy tính

 

Bước 2 : Nhập username password để đăng nhập, mặc định của cả 2 là admin

Lưu ý :

1. Nếu bạn nhận được thông báo server error -401, có nghĩa là bạn đã nhập sai username và password

Nếu bạn quên username hoặc password,  bạn cần reset router về đặc định ban đầu của nhà sản xuất

2. Nếu trang đăng nhập không hiển thị, bạn vui lòng tham khảo bài viết này để kiểm tra vấn đề

 

Các bài viết liên quan

Làm thế nào cấu hính TCP/IP cho máy tính để kết nối tới TP-Link DSL router

Tại sao tôi không thể đăng nhập vao trang web Tiện ích/Quản trị của TP-Link DSL router

Làm thế nào để tôi kiểm tra nếu địa chỉ IP của máy tính của tôi là chính xác

Tôi cần làm gì nếu quên username và mật khẩu đăng nhập

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.