Làm thế nào để kết nối với Internet bằng cách sử dụng Windows 7 được xây dựng trong PPPoE Wizard với một modem ở chế độ Bridge

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-13-2012 11:00:54 AM 779167
This Article Applies to: 

Ở đây chúng ta lấy Windows 7 làm ví dụ và bạn phải chắc chắn là Ethernet Adaptper (card mạng) đang hoạt động tốt

 

Bước 1 : Click Start-->Control Panel-->Network and Internet->View network status and tasks

 

Bước 2 : Click Set up a new connection or network.

Bước 3 : Chọn Connect to the Internet và click Next

 

Bước 4 : Click  Broadband (PPPoE).

Bước 5 : Nhập thông tin mà nhà cung cấp dịch vụ internet đã đưa cho bạn, Và phải lưu ý là các thông tin đó thật chính xác, bấm Connect để kết nối

Nếu bạn điền các thông tin trên chính xác, bạn sẽ thấy kết quả như hình dưới và có thể kết nối internet

Bước 6 : Tại thời điểm này, bạn đã quay số PPPoE kết nối thành công. Ở góc bên phải màn hình, nhấp vào biểu tượng máy tính, bạn có thể một kết nối  Broadband Connection. Bạn có thể ngắt kết nối hoặc kết nối thông qua broadband connection này.

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.