Làm thế nào để kết nối với Internet bằng cách sử dụngWindows built-in PPPoE Wizard với một modem ở chế độ bridge

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-18-2012 10:08:50 AM 144894
This Article Applies to: 

Ở đây chúng tôi lấy window XP như ví dụ, vui lòng chắc chắn rằng card Ethernet Adapter hoạt động tốt.

Về  Window vista, quy trình cũng tương tự.

Start Menu—Control Panel—Network and Sharing Center—Setup a Connection—Connect to the Internet—Broadband (PPPoE)—Username and Password—Finish.

Chú ý: Các modem ADSL / router được cấu hình để làm việc trên chế độ Bridge để sử dụng New Connection Wizard để thiết lập kết nối Internet .

Bước 1 : Vào trong Window taskbar, chọn Star--> Control Panel, sau đó double click chọn Networking Connections.

Bước 2: Chọn Creat a new connection. Connection Wizard mới sẽ xuất hiện sau đó chọn Next.

Bước 3: Trong phần Network connection Type, chọn connect to the Internet sau đó Next.

Bước 4: Trong phần Getting Ready, chọn Set up my connection manually sau đó chọn Next.

Bước 5: Trong phần Internet Connection, chọn Connect using a broadband conection that requores a user name and password sau đó Next.

Bước 6: Trong phần Connection Name, Tên ISP bất cứ điều gì nếu bạn thích, sau đó chọn Next.

Bước 7: Trên Internet Account Information, Nhập vào User name Password được cung cấp từ ISP nếu bạn áp dụng một dịch vụ băng thông rộng, sau đó Next.

 

Bước 8: Ok, Những gì cần thiết đã được cấu hình. Nếu bạn muốn kết nối Internet một cách nhanh chóng trong mỗi thời gian, chọn Add a shortcut to this connection to my destop. Sau đó chọn Finish, cấu hình sẽ tự động lưu lại.

            

Bước 9: Sau khi lưu lại cấu hình , kết nối Internet sẽ xuất hiện. Kiễm tra User namepassword, Nếu đó là đúng, click Connect sau đó bạn sẽ truy cập được dữ liệu Internet.

                   

Bài viết liên quan:

Làm thế nào cài đặt router ADSL TP-Link hoạt động chế độ Bridge?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.