Làm thế nào để cấu hình kết nối PPPoE trên Mac Pro

User Application Requirement
Updated 07-13-2012 12:22:45 PM 64031
This Article Applies to: 

Bước 1 :

Click vào menu Apple  hình và chọn System Preferences

Bước 2 :

Khi màn hình System Preferences hiện ra, tới chỗ Internet & Wireless và click Network

Bước 3 :

Dưới màn hình Network, chọn Ethernet, Trong ô IPV4, chọn Create PPPoE Service

Bước 4 :

Nhập vào ô Service Name (cái này là tuy chọn, nhưng bạn nên liên hệ với nhà cung cấp để xác nhận lại) --> Click Done

Bước 5 :

Nhập username và password mà nha cung cấp đưa cho bạn, click Apply Connect

Nếu kết nối thành công bạn sẽ thấy địa chỉ IP được hiển thị như hình dưới

 

 

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.