Tôi phải làm gì để đăng nhập vào ADSL modem/router nếu bị quên username/password

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-05-2012 12:42:21 PM 3236993
This Article Applies to: 

Mặc định thì tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập là admin, nếu bạn đã thay đổi và lỡ quên mất thì bạn phải reset thiết bị về mặc định ban đầu của nhà sản xuất

Lưu ý : Nếu bạn reset thiết bị, thiết bị sẽ trở về thiết lập mặc định nhà sản xuất, tất cả các thiết lập trước đó sẽ bị mất

 

Bước 1 : Tắt nguồn Router

Bước 2 : Nhấn và giữ nút reset ở phía sau bảng điều khiển của router, sau đó bật nguồn router lên (không được rời tay khỏi nút reset trong lúc bật router lên và nhớ là giữ lấy trong khoảng 6~10 giây sau khi bật router )

Bước 3 : Bỏ tay khỏi nút reset và đợi thiết bị khởi động lại

 

Lưu ý :

1. Hãy chắc chắn rằng router được bật lên trước khi nó khởi động lại hoàn toàn.

2. Địa chỉ IP mặc định192.168.1.1, và thông tin đăng nhập của username, password mặc định của cả 2 là admin

3. Chắc chắn là địa chỉ IP của máy tính phải cùng subnet với thiết bị, có nghĩa là địa chỉ IP của máy tính có dạng 192.168.1.X(X trong khoảng 2~253) và subnet mask là 255.255.255.0, default gateway phải là 192.168.1.1 và là địa chỉ IP của router

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.