Tải về cho TL-WA850RE V1.20

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V1.20

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Tài Liệu

Setup Video

 • How to Configure a Range Extender for Starlink

 • How to set up a TP-Link Range Extender(No music)

 • How to set up a TP-Link Range Extender

Câu hỏi thường gặp

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

TL-WA850RE(EU)_V1.20_140826

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2014-08-26 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 3.66 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Added a new login domain “tplinkrepeater.net" for web-based management(Compatible with login domain name:tplinkextender.net).

Notes:

For TL-WA850RE V1.20,not applicable for V1.0

TL-WA850RE_V1.20_140310

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2014-03-10 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 3.65 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Improved the performance of smart IP module
 2. Improved the status page
 3. Improved the system log module
 4. Added the blinking status to the signal lights
 5. Added support for the wireless network name in Chinese;
 6. Fixed the bug that the root router's WPA-PSK/WPA2-PSK encryption may be identified as WPA-PSK encryption in the repeater.
 7. Improved the WPS compatibility with some other routers such as Frizbox in Germany.
 8. Fixed the bug some smart phones such as the Samsung Galaxy series keep requesting for the wireless password although that has been remembered before.
 9.  

Notes:

For TL-WA850RE_V1.20.0 ,not applicable for V1.0

TL-WA850RE_V1.20_130922

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2013-09-22 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 3.28 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Fixed a compatibility issue with Freebox v6 in France;
 2. Resolve compatibility issues with BT hub4
 3. Fixed a bug that Profile logs the local SSID information instead of that of Rootap, which cause that customer cannot connect Rootap through the related profile

Notes:

For TL-WA850RE V1.20,not applicable for V1.0

Sử dụng Firmware của bên thứ 3 trên sản phầm TP-Link

Một số firmware chính thức của các sản phẩm TP-LINK có thể được thay thế bằng firmware của bên thứ ba chẳng hạn như DD-WRT. TP-LINK không cung cấp vấn đề hỗ trợ kĩ thuật và đảm bảo hiệu năng cũng như tính ổn định của firmware bên thứ ba. Khi sản phẩm bị hư hại do sử dụng firmware của bên thứ 3 thì chế độ bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu.

 

Emulators

Phiên Bản Firmware
Working Mode
Ngôn Ngữ
130622
-
English

Lưu ý:

1.  Trình giả lập là một Giao Diện Người Dùng (GUI) Web ảo, nơi bạn có thể trải nghiệm bảng quản lý sản phẩm TP-Link.

2. Các trình giả lập được liệt kê có thể không có firmware mới nhất.

3.  Các tính năng được hiển thị mang tính chất tham khảo và tính khả dụng của chúng có thể phụ thuộc vào các quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo biểu dữ liệu (datasheet) hoặc trang sản phẩm.

From United States?

Get products, events and services for your region.