Các câu hỏi thường gặp về Bộ Mở Rộng Sóng TP-Link

Xử lý sự cố
Updated 05-31-2021 07:00:58 AM 581861
This Article Applies to: 

Bài viết này chủ yếu giới thiệu cách định cấu hình và sử dụng Bộ mở rộng sóng TP-Link của chúng tôi đúng cách. Và chúng tôi cũng cung cấp giải pháp hoặc phương pháp khắc phục sự cố cho một số vấn đề phổ biến.

Bài viết này bao gồm các chương sau, vui lòng tham khảo các chương có liên quan tùy theo vấn đề bạn gặp phải.

Phần 1:Cấu hình trên bộ mở rộng sóng

Q1.1:Cài đặt bộ mở rộng sóng như thế nào?

A: Chúng tôi có video cài đặt giúp bạn tham khảo để cài đặt, nhấp tại đây để kiểm tra video.

Hoặc bạn có thể kiểm tra từng bước theo hướng dẫn thông qua Câu Hỏi Thường Gặp sau:

Qua Ứng Dụng Tether

Qua trang quản lý Web

Qua nút WPS

Q1.2: Cài đặt bộ mở rộng sóng làm Điểm truy cập như thế nào?

A: Nhấp vào đây để xem hướng dẫn chi tiết.

Q1.3: Làm thế nào để xác định xem chúng ta đã định cấu hình RE thành công hay Bộ mở rộng sóng đang ở vị trí thích hợp?

A: Sau khi cấu hình, làm thế nào để biết được chúng ta đã cấu hình thành công hay chưa? Làm cách nào để biết nó nằm ở một vị trí thích hợp để Bộ mở rộng sóng có thể hoạt động tốt nhất để mở rộng phạm vi của mạng Wi-Fi hiện có? Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp:

Làm thế nào để sử dụng Bộ Mở Rộng Sóng của tôi đúng cách sau khi cấu hình thành công?

 

Phần 2:Khắc phục sự cố trên Bộ Mở Rộng Sóng

Q2.1:Tại sao tôi không thể thấy mạng của bộ mở rộng sóng sau khi cấu hình?

A: Mặc định tên TP-Link Extender hoặc TP-Link Extender_XXXX để cấu hình. Sau khi chúng tôi cài đặt bộ mở rộng sóng, nó sẽ có tên Wi-Fi mới. Đối với một số model, chúng có cùng tên Wi-Fi với tên Wi-Fi hiện có của bạn. Đối với những model khác, _EXT sẽ được thêm vào cuối tên Wi-Fi hiện có của bạn. Nhưng bạn luôn có thể tạo tên Wi-Fi mới của riêng mình.

Ví dụ: nếu tên Wi-Fi hiện tại của bạn là ABCD, thì cấu hình sau, các tên mạng mở rộng có thể là ABCD, ABCD_EXT, ABCD_EXT_5G hoặc tên bạn tự tạo.

Nếu bạn muốn thay đổi tên mạng mở rộng, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp này:

Cách tìm hoặc thay đổi cài đặt Wi-Fi của Bộ Mở Rộng Sóng TP-Link

 

Q2.2:Tôi nên làm gì nếu không cài đặt được bộ mở rộng sóng?

A: Nhấp tại đây để kiểm tra chi tiết về quy trình xử lý sự cố.

Q2.3:Tôi nên làm gì nếu tốc độ internet chậm khi kết nối với bộ mở rộng sóng?

A: Nhấp tại đây to sđể xem chi tiết từng bước khắc phục sự cố.

Q2.4:Tôi nên làm gì nếu kết nối internet không ổn định khi kết nối với bộ mở rộng sóng?

A: Nhấp tại đây để xem nhiều mẹo về sự cố không ổn định.

 

Phần 3: Các câu hỏi khác về Bộ Mở Rộng Sóng

Q3.1:Bộ mở rộng sóng có thể hoạt động với router/điểm truy cập không phải của TP-Link?

A: Có.

Q3.2:Tôi có cần phải cấu hình lại bộ mở rộng sóng khi đặt lại vị trí?

A: Không. Cài đặt đã được lưu trữ vào bộ mở rộng sóng, khởi động lại bình thường sẽ không xóa cài đặt và không cần định cấu hình lại.

Vui lòng định cấu hình lại bộ mở rộng sóng khi cài đặt mạng Wi-Fi máy chủ đã được thay đổi hoặc bộ mở rộng sóng đã được đặt lại về mặc định ban đầu.

Q3.3: Tôi có cần định cấu hình bộ mở rộng sóng khi thay đổi router hoặc thay đổi cài đặt Wi-Fi của router không?

A: Có.

Q3.4: Tôi có thể thay đổi tên Wi-Fi của Bộ Mở Rộng Sóng

A: Có, chúng ta có thể thay đổi tên Wi-Fi của bộ mở rộng sóng thành bất kì tên gì chúng ta muốn.

Nhấp tại đây để xem hướng dẫn thay đổi thông qua trang web quản lý.

Và nhấp tại đây để xem hướng dẫn cho ứng dụng Tether.

Q3.5: Tôi có thể có mật mã Wi-Fi khác trên bộ mở rộng sóng?

A: Không. Bộ mở rộng sóng sao chép mật mã Wi-Fi từ mạng Wi-Fi chủ của bạn. Nếu bạn có mật mã Wi-Fi khác, vui lòng thay đổi mật mã trên router/điểm truy cập chủ của bạn.

Q3.6: Tôi có thể sử dụng nhiều hơn 1 bộ mở rộng sóng trong nhà?

A: Có, chúng tôi khuyến nghị nên có 1-2 bộ mở rộng sóng trong một mạng để có hiệu suất tốt hơn. Nếu bạn có 2 bộ mở rộng sóng trong mạng, vui lòng đảm bảo rằng cả hai kết nối trực tiếp đến router chủ Wi-Fi. Vui lòng cài đặt bộ mở rộng sóng thứ hai theo cùng cách với bộ mở rộng sóng đầu tiên.

Nếu bạn cần nhiều hơn 2 bộ mở rộng sóng, vui lòng tham khảo thiết bị Deco TP-Link. Nhấp tại đây để biết thêm về Deco.

 

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.