Cách kiểm tra xem Bộ mở rộng sóng của tôi có đang sử dụng cùng một SSID với Router của tôi hay không

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 05-04-2022 09:04:12 AM 587659
This Article Applies to: 

Nói chung, khi nhiều thiết bị (băng tần) phát mạng không dây của chúng với cùng một tên (SSID), bạn chỉ có thể thấy một tên mạng trong danh sách không dây của các thiết bị đầu cuối của mình.

Ví dụ: nếu SSID của router của bạn là 'TP-Link_Router' và bạn cũng định cấu hình bộ mở rộng sóng của mình với cùng một SSID, bạn sẽ chỉ thấy 1 tên không dây trong danh sách điện thoại của mình, mặc dù router và bộ mở rộng sóng của bạn có 2 tên không dây. Và sau đó, nếu bạn kết nối điện thoại của mình với mạng này, bạn có thể không biết điện thoại của mình đang kết nối với thiết bị nào trước.

Kiểm tra như thế nào?

Sau khi bộ mở rộng sóng của bạn đã được kết nối với router chính và đèn LED tín hiệu / RE sáng:

Nếu bạn không thay đổi SSID của bộ mở rộng sóng theo cách thủ công, thì SSID mặc định sẽ giống với router chính, hãy thêm “_EXT” vào cuối SSID của router. Ví dụ: nếu SSID của router của bạn là “TP-Link_Router”, thì SSID mặc định của bộ mở rộng sóng sẽ là “TP-Link_Router” hoặc “TP-Link_Router_EXT”. Vì vậy, bạn chỉ có thể kiểm tra danh sách không dây của điện thoại để kiểm tra xem bạn có thể tìm thấy SSID cụ thể của Bộ mở rộng sóng của mình hay không.

Nếu bạn đã thay đổi thủ công SSID của bộ mở rộng sóng, thì đó là những gì bạn vừa định cấu hình.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.