Làm thế nào để định cấu hình mạng Wi-Fi trên bộ mở rộng sóng (logo mới)?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 10-09-2021 13:09:29 PM 674776
This Article Applies to: 

Nếu bạn muốn mở rộng mạng máy chủ khác sau khi Cài đặt nhanh, bạn có thể tham khảo phần này. Hơn nữa, bạn có thể thay đổi cài đặt Wi-Fi cho các mạng mở rộng của mình.

Thực hiện theo các bước dưới đây để cấu hình mạng 2.4GHz của RE305:

Đăng nhập trang quản lý web của bộ mở rộng sóng. Nếu bạn không biết cách thực hiện, hãy tham khảo Cách đăng nhập trang quản lý web của bộ mở rộng sóng?

Để mở rộng mạng máy chủ khác

 1. Vào Settings > Wireless > Connect to Network.
 2. Bật Connect to 2.4GHz Network và nhấp Wireless Scanner để tìm mạng khả dụng.

3. Chọn mạng máy chủ 2.4GHz mà bạn muốn mở rộng.

Lưu ý: Nếu mạng bạn muốn mở rộng được bật nhưng không được liệt kê, vui lòng thử các bước sau.

· Di chuyển bộ mở rộng đến gần router của bạn và nhấp vào Quét lại ở góc trên cùng bên phải của danh sách.

·Bạn có thể nhập thủ công các thông số của mạng bạn muốn mở rộng và nhấp vào Lưu.

 

4. Khi mạng máy chủ được chọn, SSID và loại bảo mật sẽ tự động được điền vào. Nếu mạng đã chọn được mã hóa, hãy nhập mật mã vào ô Mật mã (Password).

5. Nhấp Save.

 

Để bật hoặc tắt mạng mở rộng:

 1. Vào Settings > Wireless > Extended Network.
 2. Sóng Wi-Fi được bật theo mặc định. Nếu bạn muốn tắt chức năng Wi-Fi của một băng tần nhất định, chỉ cần bỏ chọn hộp kiểm Bật. Trong trường hợp này, tất cả các cài đặt Wi-Fi của băng tần này sẽ không hợp lệ.

 1. Nhấp Save.

 

Để thay đổi tên Wi-Fi (SSID):

 

 1. Vào Settings > Wireless > Extended Network.
 2. Tạo một SSID mới trong Extended 2.4GHz SSID và nhấp Copy Host SSID. Giá trị có phân biệt chữ hoa chữ thường.

 1. Nhấp Save.

Lưu ý:

Nếu bạn thay đổi cài đặt Wi-Fi qua thiết bị Wi-Fi, bạn sẽ bị ngắt kết nối sau khi cài đặt được áp dụng. Vui lòng ghi lại SSID mới để sử dụng trong tương lai.

 

Để ẩn SSID của mạng mở rộng:

 1. Vào Settings > Wireless > Extended Network.
 2. Chọn Hide SSID broadcast, và SSID tương ứng sẽ không hiển thị khi bạn quét tìm mạng Wi-Fi nội bộ trên thiết bị Wi-Fi của mình và bạn phải tham gia mạng theo cách thủ công.
 3. Nhấp Save.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập  Trung tâm tải xuống  để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.