Làm cách nào để thay đổi cài đặt không dây của mạng mở rộng? (giao diện người dùng màu xanh lam)?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 09-25-2021 13:36:58 PM 371066
This Article Applies to: 

Mô Hình Ứng Dụng Người Dùng:

Nếu bạn muốn mở rộng mạng máy chủ khác sau khi Cài đặt nhanh, bạn có thể tham khảo phần này. Hơn nữa, bạn có thể thay đổi cài đặt không dây cho các mạng mở rộng của mình.

Làm cách nào?

 

Làm theo các bước sau:

Vào http://tplinkrepeater.net, và đăng nhập với tên đăng nhập và mật mã mà bạn đặt cho bộ mở rộng sóng.

Lưu ý: Ở đây chúng tôi lấy cấu hình của mạng 2.4GHz làm ví dụ. Nếu mạng 5GHz có sẵn trên bộ mở rộng sóng của bạn, vui lòng tham khảo hướng dẫn để đặt mạng 5GHz của bạn.

 

Để mở rộng ra mạng chủ khác

1) Vào Settings > Wireless > Connect to Network.

2) Bật Connect to 2.4GHz Network và nhấp Wireless Scanner để tìm tất cả các mạng khả dụng.

3) Chọn mạng chủ 2.4GHz mà bạn muốn mở rộng.

Lưu ý: Nếu mạng bạn muốn mở rộng được bật nhưng không được liệt kê, vui lòng thử các bước sau:

Di chuyển bộ mở rộng sóng đến gần router của bạn và nhấp vào Quét lại ở góc trên cùng bên phải của danh sách.

Bạn có thể nhập thủ công các thông số của mạng bạn muốn mở rộng và nhấp vào Lưu.

4) Khi mạng chủ được chọn, SSID và loại bảo mật sẽ tự động được điền vào. Nếu mạng đã chọn được mã hóa, hãy nhập mật mã vào ô Mật mã.

5) Nhấp Save.

 

Để bật hoặc tắt mạng của bộ mở rộng sóng:

1) Vào Settings > Wireless > Extended Network.

2) Sóng Wi-Fi được bật theo mặc định. Nếu bạn muốn tắt chức năng Wi-Fi của một băng tần nhất định, chỉ cần bỏ chọn hộp kiểm Bật (Enable). Trong trường hợp này, tất cả các cài đặt Wi-Fi của băng tần này sẽ không hợp lệ.

3) Nhấp Save.

 

Để thay đổi tên mạng Wi-Fi (SSID):

1) Vào Settings > Wireless > Extended Network.

2) Tạo SSID mới trong Extended 2.4GHz SSID hoặc nhấp Copy Host SSID. Giá trị có phân biệt chữ hoa chữ thường.

3) Nhấp Save.

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi cài đặt Wi-Fi qua thiết bị không dây, bạn sẽ bị ngắt kết nối sau khi cài đặt được áp dụng. Vui lòng ghi lại SSID mới để sử dụng sau này.

 

Để ẩn SSID của mạng mở rộng:

1) Vào Settings > Wireless > Extended Network.

2) Chọn Hide SSID broadcast, và SSID tương ứng sẽ không hiển thị khi bạn quét tìm mạng Wi-Fi nội bộ trên thiết bị không dây của mình và bạn phải tham gia mạng theo cách thủ công.

3) Nhấp Save.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm Tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.