Làm thế nào để cấu hình mạng Wi-Fi của Bộ mở rộng sóng 11N (logo mới)?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 10-09-2021 13:08:54 PM 118687
This Article Applies to: 

Nếu bạn muốn mở rộng mạng máy chủ khác sau khi Cài đặt nhanh, bạn có thể tham khảo phần này. Hơn nữa, bạn có thể thay đổi cài đặt Wi-Fi cho mạng mở rộng của mình.

Bài viết này lấy TL-WA820RE làm ví dụ:

Đăng nhập vào GUI Web của bộ mở rộng sóng. Nếu bạn không biết cách thực hiện điều đó, vui lòng tham khảo Cách đăng nhập vào GUI Web của Bộ mở rộng sóng11N (logo mới) của tôi?

Để mở rộng mạng máy chủ khác:

1. Vào Settings > Wireless > Connect to Network.

2. Bật Kết nối với mạng 2.4GHz và nhấp vào Wireless Scanner để tìm tất cả các mạng khả dụng.

3. Chọn mạng máy chủ 2.4GHz mà bạn muốn mở rộng.

Lưu ý: Nếu mạng bạn muốn mở rộng được bật nhưng không được liệt kê, vui lòng thử các bước sau. 1. Di chuyển bộ mở rộng đến gần router của bạn và nhấp vào Quét lại ở góc trên cùng bên phải của danh sách. 2. Bạn có thể nhập thủ công SSID (tên mạng) và mật mã của mạng bạn muốn mở rộng và nhấp vào Lưu.

4. Khi mạng máy chủ được chọn, SSID và loại bảo mật sẽ tự động được điền vào. Nếu mạng đã chọn được mã hóa, hãy nhập mật mã vào ô Mật mã máy chủ 2.4GHz.

5. Nhấp Save.

 

Để bật / tắt tính năng Wi-Fi:

1. Vào Settings > Wireless > Extended Network.

2. Mạng mở rộng được bật theo mặc định. Nếu bạn muốn tắt tính năng Wi-Fi, chỉ cần bỏ chọn hộp kiểm Bật. Trong trường hợp này, tất cả các cài đặt Wi-Fi sẽ không hợp lệ

3. Nhấp Save.

 

Để thay đổi tên mạng Wi-Fi (SSID):

1. Vào Settings > Wireless > Extended Network.

2. Tạo SSID mới trong SSID 2.4GHz mở rộng hoặc nhấp vào Sao chép SSID máy chủ ( Copy Host SSID). Giá trị có phân biệt chữ hoa chữ thường.

3. Nhấp Save.

Lưu ý: Nếu bạn đã thay đổi cài đặt Wi-Fi qua thiết bị không dây, bạn sẽ bị ngắt kết nối sau khi cài đặt được áp dụng. Vui lòng ghi lại SSID mới để sử dụng trong tương lai.

 

Để ẩn SSID của mạng mở rộng:

1. Vào Settings > Wireless > Extended Network.

2. Chọn Hide SSID broadcast, và SSID sẽ không được hiển thị khi thiết bị không dây quét tìm mạng Wi-Fi nội bộ. Các thiết bị phải tham gia mạng theo cách thủ công để kết nối.

3. Nhấp Save.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.