Làm cách nào để xác nhận xem bộ mở rộng sóng của tôi đã được định cấu hình thành công và ở vị trí tốt nhất hay chưa?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 04-06-2022 09:40:16 AM 380492
This Article Applies to: 

Nếu bộ mở rộng sóng của bạn được định cấu hình đúng theo Hướng dẫn khởi động nhanh hoặc Hướng dẫn Sử dụng, bạn sẽ có quyền truy cập Internet khi kết nối với nó. Để xác nhận xem bộ mở rộng sóng của bạn có được định cấu hình thành công với tín hiệu tốt nhất hay không, hãy thử các phương pháp sau.

Làm cách nào để xác nhận xem bộ mở rộng sóng của tôi đã được định cấu hình thành công hay chưa?

Phương pháp 1: Đèn LED tín hiệu phải được bật sáng

Tất cả các bộ mở rộng sóng đều có đèn LED Tín hiệu (kiểu ánh sáng có thể khác với các bộ mở rộng khác) để cho biết kết nối thành công với router. Sau khi bộ mở rộng sóng của bạn đã kết nối thành công với router wifi, đèn LED Tín hiệu sẽ sáng rõ (bất kể màu đó là gì hoặc có bao nhiêu thanh tín hiệu). Dưới đây là một số ví dụ cho các bộ mở rộng sóng khác nhau:

Phương pháp 2: Trạng thái Internet sẽ bình thường

1.       Khởi chạy trình duyệt web, truy cập www.tplinkrepeater.net hoặc http://192.168.0.254 và đăng nhập bằng mật mã bạn đã đặt cho bộ mở rộng sóng.

2.       Đi tới Settings > Status để kiểm tra trạng thái internet của bộ mở rộng sóng của bạn. Nếu mọi thứ đều ổn như được hiển thị bên dưới, bộ mở rộng sóng của bạn đã được kết nối thành công với router của bạn.

Phương pháp 3: Thiết bị của bạn có thể truy cập Internet

Kết nối thiết bị của bạn với bộ mở rộng sóng wifi hoặc qua cáp Ethernet. Nếu thiết bị của bạn có thể truy cập Internet, bộ mở rộng sóng của bạn đã được kết nối thành công với router của bạn.

 

Bộ mở rộng sóng của tôi có ở vị trí thích hợp không?

Để có vùng phủ sóng Wi-Fi và cường độ tín hiệu tốt hơn, hãy cắm bộ mở rộng sóng khoảng giữa router của bạn và vùng chết của Wi-Fi sau khi cấu hình. Vị trí bạn chọn phải nằm trong phạm vi của router của bạn.

Để đảm bảo bộ mở rộng sóng của bạn ở vị trí tốt nhất, hãy sử dụng đèn LED Tín hiệu (kiểu ánh sáng có thể khác với các bộ mở rộng sóng khác nhau). Màu sắc hoặc số lượng đèn LED tín hiệu cho biết cường độ tín hiệu mà bộ mở rộng sóng nhận được từ router chính. Ví dụ: nếu RE200 được kết nối với router của bạn và tín hiệu tốt, đèn 2.4G hoặc 5G (Đèn LED tín hiệu) sẽ có màu xanh lục đồng nhất. Nếu tín hiệu kém với đèn LED màu đỏ, bạn cần phải di chuyển nó gần router hơn để đạt được chất lượng tín hiệu tốt hơn. Để biết thêm chi tiết về bộ mở rộng sóng của bạn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cài đặt Nhanh hoặc Hướng dẫn Sử dụng.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.