Tại sao mật mã wifi của router chính của tôi bị thay đổi sau khi sử dụng WPS để cài đặt bộ mở rộng sóng?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 06-27-2022 09:43:32 AM 119622
This Article Applies to: 
Nguyên Nhân:
Trong quy trình WPS, khung không dây gửi từ router chính có một cờ có tên “Trạng thái thiết lập được bảo vệ Wi-Fi”. Cờ này có thể ước tính xem trạng thái hiện tại của router chính là "được định cấu hình" hay "chưa được định cấu hình".
 
Theo giao thức WPS, nếu cài đặt không dây của router chính vẫn giữ như cài đặt mặc định, thì trạng thái hiện tại của router chính sẽ được xác định là 'chưa được định cấu hình' và một mật mã ngẫu nhiên sẽ thay thế mật mã mặc định để bảo mật mạng không dây của router chính.
 
Có nghĩa là, sự cố này sẽ không xảy ra nếu bạn đã tùy chỉnh mật mã wifi của router chính.
 
Làm thế nào để tránh vấn đề này?
 
Phương pháp 1
Không sử dụng mật mã wifi mặc định của router chính, thay vào đó hãy tùy chỉnh mật mã mới, yêu cầu đăng nhập vào trang cấu hình của router.
 
Phương pháp 2
Không sử dụng phương pháp WPS và đăng nhập vào trang cấu hình của bộ mở rộng sóng để cài đặt bộ mở rộng sóng.
 
Làm cách nào để tìm mật mã wifi mới của router nếu mật mã ban đầu bị thay đổi?
Bạn có thể đăng nhập vào trang cấu hình của router để tìm mật mã. Nếu bạn không biết cách thực hiện điều đó, vui lòng liên hệ với trung tâm hỗ trợ của công ty sản xuất router của bạn.
Vui lòng tham khảo liên kết bên dưới để tìm mật mã nếu router của bạn là thương hiệu TP-Link.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.