Tôi phải làm gì nếu bộ mở rộng sóng không thể tìm thấy mạng chủ?

Xử lý sự cố
Updated 04-12-2022 08:13:06 AM 207634
This Article Applies to: 

Trong suốt quá trình cấu hình bộ mở rộng sóng, nếu bạn không thể tìm thấy mạng Wi-Fi chủ, vui lòng kiểm tra các mẹo bên dưới cả ở Điểm Truy Cập và Bộ Mở Rộng Sóng.

 

Trên Điểm Truy Cập:

Nếu mạng chủ của bạn là mạng Wi-Fi 2.4GHz, vui lòng kiểm tra:

1.   Đảm bảo rằng mạng máy chủ được hiện và phát.

2.   Xác minh tên và mật mã của mạng, đảm bảo rằng điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay của bạn có thể sử dụng được mạng chủ.

3.    Kiểm tra kênh trên mạng Wi-Fi 2.4GHz của máy chủ của bạn và thử với các kênh khác nhau, có thể là Kênh 1/6/11.

Nếu mạng chủ của bạn là mạng Wi-Fi 5GHz, vui lòng kiểm tra:

1.    Đảm bảo rằng mạng máy chủ được hiện và phát.

2.    Xác minh tên và mật mã của mạng, đảm bảo rằng điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay của bạn có thể sử dụng được mạng chủ.

3.    Đảm bảo bộ mở rộng sóng hỗ trợ mạng Wi-Fi 5GHz.

4.    Kiểm tra kênh trên mạng Wi-Fi 5GHz chủ của bạn và thử với các kênh khác nhau, có thể là Kênh 36/40/44/48. Dưới đây là phần giới thiệu ngắn gọn về lý do thiết lập các kênh khác nhau.

Trên Bộ Mở Rộng Sóng:

Vui lòng thực hiện như sau để quét lại các mạng Wi-Fi:

1.    Di chuyển bộ mở rộng sóng đến gần router / modem máy chủ của bạn. Tốt hơn là bạn nên di chuyển nó ra xa router / modem chủ khoảng 3 mét.

2.    Nhấp vào Rescan trong Quick Setup để quét Wi-Fi, bạn có thể thử quét lại khoảng 3 lần.

3.    Kiểm tra trên Next page của các mạng khả dụng trong trường hợp có quá nhiều mạng Wi-Fi hiển thị.

4.   Khởi động lại router và bộ mở rộng sóng, sau đó thử quét lại.

Nếu các mẹo trên không có tác dụng gì đối với trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ TP-Link theo thông tin sau:

(1)  Số model của RE, và phiên bản Hardware và Firmware.

(2)  Số model máy chủ của router / modem. Ảnh chụp màn hình thông tin hệ thống bao gồm phiên bản hardware/ firmware của thiết bị sẽ rất hữu ích.

 

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.