Cách cấu hình Bộ Mở Rộng Sóng qua Ứng Dụng Tether

Hướng dẫn cấu hình
Updated 01-16-2023 02:39:21 AM 1623735
This Article Applies to: 

Lưu ý:  Cấu hình này hiện chỉ dành cho các model sau: TL-WA820RE V1 trở lên, TL-WA830RE V3 trở lên, TL-WA850 / 854/860 / 865RE V2 trở lên, TL-WA855RE V1 trở lên, RE200 V2 trở lên, RE205, RE305, RE350, RE355, RE360, RE380D, RE450, RE500, RE580D, RE590T, RE650 và các model mới hơn..

Bước 1: Cắm Bộ mở rộng sóng vào ổ cắm và đặt lại nếu bạn đã từng cấu hình trước đó. Vui lòng đặt bộ mở rộng trong cùng phòng với router chính của bạn, sau khi cấu hình, bạn có thể đặt lại vị trí của nó.

Bước 2: Kết nối điện thoại / iPad của bạn với tín hiệu Wi-Fi của Bộ mở rộng sóng. Tên Wi-Fi mặc định của bộ mở rộng sóng được hiển thị trong nhãn của bộ mở rộng sóng.

Lưu ý: Chúng tôi khuyến nghị bạn nên quên mạng hiện tại của mình trong trường hợp điện thoại của bạn tự chuyển sang các mạng khác trong các bước cấu hình. Chúng tôi cũng khuyến nghị bạn nên chuyển đến Tùy chọn mạng di động / mạng di động và tắt Dữ liệu di động hoặc Dữ liệu di động của điện thoại thông minh vì nó có thể gây ra xung đột với Cấu hình ứng dụng Tether.

       

Bước 3: Mở Ứng dụng Tether và nhấp vào bộ mở rộng sóng của bạn để đăng nhập. Bạn có thể cần tạo Tên người dùng / Mật mã mới hoặc chỉ cần nhập Tên người dùng / Mật mã mà bạn đã cấu hình trước đó (Tên người dùng / Mật mã này chỉ được sử dụng để đăng nhập trang quản lý). Sau đó, Bộ mở rộng sóng sẽ bắt đầu quét các tín hiệu không dây tự động.

       

       

Bước 4: Chọn tên Wi-Fi của router chính (2.4G và 5G) và nhập mật mã Wi-Fi của chúng. Hãy đảm bảo rằng bạn biết và nhập đúng mật mã của từng mạng (Rất quan trọng!). Nếu router chính của bạn chỉ có mạng 2.4G, bạn có thể bỏ qua cấu hình 5G.

       

       

Bước 5: Định cấu hình mạng mở rộng, bạn có thể nhấp vào “Tên mạng” để chỉnh sửa, nhưng mật mã của các mạng mở rộng của bạn giống với Mạng máy chủ. Và sau đó nhấp vào "Tiếp theo".

Lưu ý: Bộ mở rộng sóng sẽ phát sóng mạng 2.4G/5G để mở rộng phạm vi phủ sóng Wi-Fi trong nhà của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên định cấu hình tên Wi-Fi khác nhau cho bộ mở rộng sóng, chẳng hạn như thêm “_EXT” vào tên Wi-Fi. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng xác nhận xem bạn đã định cấu hình bộ mở rộng sóng thành công hay chưa. Và bạn cũng có thể thay đổi nó thành giống như Wi-Fi của máy chủ sau này, điều này sẽ giúp các thiết bị cuối của bạn tự động chuyển đổi giữa router và bộ mở rộng sóng dễ dàng hơn.

Bước 6: Kiểm tra cấu hình của bạn, bao gồm cài đặt "Mạng máy chủ" và cài đặt "Mạng mở rộng". Sau đó, bạn có thể nhấp vào kết thúc và bộ mở rộng sẽ bắt đầu áp dụng cài đặt của bạn. Trang này hiển thị tên và mật mã Wi-Fi của router và bộ mở rộng chính của bạn.

       

Bước 7: Định vị lại bộ mở rộng sóng của bạn và kết nối lại với mạng của bạn. Bây giờ bộ mở rộng sóng đã được khởi động lại và áp dụng các cài đặt mới, vui lòng làm theo hướng dẫn để định vị bộ mở rộng sóng và kết nối với mạng mới của bạn.

       

       

 

 

Bước bổ sung 1: Trợ lý vị trí. Bạn có thể sử dụng tính năng này để kiểm tra xem Bộ mở rộng sóng của bạn có được đặt ở vị trí thích hợp hay không.

       

 

Bước bổ sung 2: Sửa đổi tên Wi-Fi của bộ mở rộng sóng. Trong Mạng công cụ-mở rộng, bạn có thể chỉnh sửa tên Wi-Fi của bộ mở rộng sóng, khi tên Wi-Fi của bộ mở rộng sóng giống với router chính của bạn, thiết bị của bạn có thể chuyển đổi dễ dàng hơn giữa router chính và bộ mở rộng sóng.

 

Bài viết liên quan hoặc Video:

Setup Video

How to configure my range extender via web GUI to extend an existing wireless network's coverage (new logo)?

What should I do if I fail to configure TP-Link Range Extender?

What's the solution if my TP-Link range extender can't connect to my router properly?

My devices are connected to the range extender but no network access

What should I do if the range extender cannot find my host network?

Why my Range Extender is unable to detect 5GHz wireless network of my root router?

How to find or change the wireless settings of TP-Link Range Extender

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

Setup Videos

Set Up TP-Link Range Extender via WPS Button (RE505X, etc.)

Set Up TP-Link Range Extender via Web Browser(RE505X, etc.)

Set Up TP-Link Range Extender via Tether App (RE505X, etc.)

From United States?

Get products, events and services for your region.