Làm cách nào để định cấu hình bộ mở rộng sóng của tôi qua Giao hiện Web người dùng để mở rộng phạm vi phủ sóng của mạng Wi-Fi hiện có (logo mới)?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 08-13-2021 03:34:17 AM 229310
This Article Applies to: 

Thực hiện theo các bước bên dưới, bài viết này lấy RE305 làm ví dụ:

1. đăng nhập vào trang quản lý web của bộ mở rộng sóng. Nếu bạn không biết cách thực hiện, hãy tham khảo Làm cách nào để đăng nhập trang quản lý web của bộ mở rộng sóng?

2. Chọn SSID 2.4GHz của router chủ của bạn (tên mạng), nhập mật mã của nó (KHÔNG phải mật mã bạn vừa tạo để quản lý) và nhấp vào Tiếp Theo.

 

3. Chọn SSID 5GHz của rouer chủ của bạn (tên mạng), nhập mật mã của nó (KHÔNG phải mật mã bạn vừa tạo để quản lý) và nhấp vào Tiếp theo.

Mẹo:

  • Nếu router chủ của bạn không hỗ trợ mạng Wi-Fi 5GHz , vui lòng nhấp Bỏ Qua để tiếp tục.
  • Trong suốt quá trình cấu hình bộ mở rộng sóng, nếu bạn không thể tìm thấy mạng Wi-Fi chủ, tham khảo tại đây để khắc phục sự cố.

 

4. Giữ các SSID (tên mạng) mặc định hoặc tùy chỉnh chúng cho các mạng mở rộng, rồi bấm Tiếp Theo.

Nếu GUI web của bạn khác, vui lòng nhấp vào đây.

5. Xác minh cài đặt Wi-Fi của bạn và nhấp vào Lưu. (Các) đèn LED tương ứng (2.4GHz hoặc 5GHz) sẽ được bật.

 

6. Tận Hưởng! Kết nối với mạng mở rộng và tận hưởng Internet. Cả hai mạng mở rộng đều chia sẻ cùng một mật mã không dây như của các mạng chủ của bạn, nhưng có thể có các tên mạng khác nhau nếu bạn đã tùy chỉnh SSID trong quá trình cấu hình.

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

Video cài đặt

Set Up TP-Link Range Extender via WPS Button (RE505X, etc.)

Set Up TP-Link Range Extender via Web Browser(RE505X, etc.)

Set Up TP-Link Range Extender via Tether App (RE505X, etc.)

From United States?

Get products, events and services for your region.