Tôi phải làm gì nếu cấu hình Bộ Mở Rộng Sóng TP-Link không thành công?

Xử lý sự cố
Updated 06-20-2021 07:43:15 AM 432890
This Article Applies to: 

Có nhiều phương pháp khác nhau để cài đặt bộ mở rộng sóng TP-Link. Nếu bạn không biết cách định cấu hình, vui lòng tham khảo hướng dẫn cài đặt hoặc video cài đặt trên trang web của chúng tôi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đã định cấu hình nhưng nó không hoạt động?

Câu hỏi thường gặp này có thể hữu ích. Vui lòng thử các đề xuất này theo thứ tự..

Thiết bị đầu cuối có nghĩa là máy tính, máy tính xách tay, thiết bị phía trước là modem hoặc router chính của bạn, v.v. mà router TP-Link được kết nối với.

 

Lưu ý: Không có đèn RE trên một số bộ mở rộng sóng. Nó có thể có đèn Tín hiệu hoặc đèn 2.4G/5G. Vui lòng tham khảo hướng dẫn cài đặt để kiểm tra xem bộ mở rộng sóng có được kết nối với mạng chính hay không.

Trường hợp một

1. Xác minh mật mã Wi-Fi của router chính. Đăng nhập vào trang quản lý router của bạn, kiểm tra lại mật mã Wi-Fi.

2. Đặt bộ mở rộng sóng cách router 2-3 mét. Khôi phục cài đặt gốc bằng cách nhấn nút đặt lại (reset) trong vài giây. Và cấu hình bộ mở rộng sóng từ đầu.

3. Nếu đèn RE sáng nhưng vẫn không có kết nối internet, vui lòng tham khảo Trường hợp Hai hoặc Ba. Nếu đèn RE vẫn tắt, hãy tắt và bật bộ mở rộng sóng và đợi 2 phút sau đó kiểm tra xem đèn RE có sáng không.

4. Nâng cấp bộ mở rộng sóng lên firmware mới nhất và định cấu hình lại. Bấm vào đây.

5. Đảm bảo rằng router chính không bật bất kỳ cài đặt bảo mật nào, chẳng hạn như Lọc MAC hoặc Kiểm soát truy cập. Và Loại xác thực và loại mã hóa là Tự động trên router.

6. Đăng nhập vào bộ mở rộng sóng bằng cách truy cập vào http://tplinkrepeater.net hoặc địa chỉ IP do router chỉ định (tìm địa chỉ IP từ giao diện của router. Chụp ảnh trang Trạng thái và lưu nhật ký hệ thống (Lưu nhật ký trong vòng 3-5 phút sau khi bộ mở rộng sóng khởi động lại).

Trường hợp hai

1. Kiểm tra cường độ tín hiệu Wi-Fi của các thiết bị đầu cuối. Nếu chỉ một thiết bị đầu cuối không thể kết nối Wi-Fi của bộ mở rộng sóng, hãy xóa cấu hình của mạng Wi-Fi và kết nối lại một lần nữa. Và kết nối trực tiếp với router của bạn để xem nó có thể kết nối hay không.

2. Nếu nhiều thiết bị không thể kết nối với SSID của bộ mở rộng sóng, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của TP-Link và cho chúng tôi biết thông báo lỗi nếu có.

Trường hợp ba

1. Không đặt cùng một SSID cho bộ mở rộng sóng và router. Nếu không, vui lòng đặt lại bộ mở rộng sóng và tạo một SSID riêng.

2. Nâng cấp bộ mở rộng sóng lên firmware mới nhất và định cấu hình lại. Bấm vào đây.

3. Thử nhiều thiết bị đầu cuối. Nếu chỉ một thiết bị đầu cuối không có quyền truy cập Internet, hãy kiểm tra xem thiết bị đầu cuối có tự động nhận được địa chỉ IP hay không. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó kết nối trực tiếp với router chính?

4. Kết nối trực tiếp thiết bị đầu cuối đó với router chính để kiểm tra kết nối internet của nó. Kiểm tra địa chỉ IP và Cổng mặc định của nó khi được kết nối với router và bộ mở rộng sóng. (bấm vào đây)

5. Đảm bảo rằng router chính không bật bất kỳ cài đặt bảo mật nào, chẳng hạn như Lọc MAC hoặc Kiểm soát truy cập.

6. Đăng nhập vào bộ mở rộng sóng bằng cách sử dụng http://tplinkrepeater.net hoặc địa chỉ IP do router chỉ định (tìm địa chỉ IP từ giao diện của router). Chụp ảnh trang Trạng thái và lưu nhật ký hệ thống (Nhật ký được chụp trong vòng 3-5 phút sau khi bộ mở rộng sóng khởi động lại).

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của TP-Link nếu các bước trên không xử lý được sự cố. Hãy cho chúng tôi biết model router của bạn và băng tần bạn mở rộng, 2.4 GHz hoặc 5 GHz.

 

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

Setup Videos

Set Up TP-Link Range Extender via WPS Button (RE505X, etc.)

Set Up TP-Link Range Extender via Web Browser(RE505X, etc.)

Set Up TP-Link Range Extender via Tether App (RE505X, etc.)

From United States?

Get products, events and services for your region.