Tôi phải làm gì nếu bộ mở rộng sóng TP-Link của tôi không thể kết nối đúng cách với router của tôi?

Xử lý sự cố
Updated 02-26-2022 02:12:19 AM 432049
This Article Applies to: 

 

Nếu bạn cấu hình bộ mở rộng sóng từng bước và đèn LED sáng nhưng không có tín hiệu internet hoặc bộ mở rộng sóng của bạn hoạt động nhưng kết nối không ổn định, vui lòng thử lại các cách xử lý sự cố như bên dưới

Nếu bạn không biết đăng nhập vào trang quản lý router như thế nào để kiểm tra thông tin IP, vui lòng tham khảo phương pháp 1 hoặc phương pháp 2

Phương Pháp 1

Vui lòng kết nối máy tính với router chính của bạn bằng cáp Ethernet hoặc Wi-Fi, sau đó kiểm tra thông tin IP của máy tính, Nếu bạn chưa biết cách kiểm tra địa chỉ IP trên máy tính, vui lòng tham khảo tại đây.

 

Định cấu hình thông tin trên trang quản lý của bộ mở rộng sóng:

 

  1. Đăng nhập vào trang quản lý của bộ mở rộng sóng của bạn.

https://www.tp-link.com/en/support/faq/1398/

  1. Cài đặt > Mạng

Cài Đặt Mạng: chọn 'sử dụng địa chỉ IP sau'

Lưu

Máy chủ DHCP: chọn ‘on

Địa chỉ IP: 10.0.200.X

Địa chỉ IP pool: đặt một phạm vi nhỏ của router chính

(X.X.X.150-X.X.X.199)

Thời gian thuê địa chỉ: 1440

Gateway mặc định & DNS chính: Điền vào Máy chủ IPv4 DHCP được hiển thị trong Chi tiết kết nối mạng của máy tính.

Lưu

 

Phương Pháp 2

Trước tiên, hãy cấu hình bộ mở rộng sóng theo cách bình thường.

Sau đó, kiểm tra thông tin cấu hình DHCP trên trang quản lý của router:

Chúng tôi lấy router TP-Link AX1600 làm ví dụ (Nếu router của bạn không phải là TP-Link, bạn cần yêu cầu trợ giúp với bộ phận hỗ trợ của hãng router của bạn)

Trên trang này, địa chỉ IP là IP LAN của Router

Subnet mask cần được điền vào cài đặt DHCP của bộ mở rộng sóng.

Địa chỉ IP (IP LAN của router): 192.168.0.1                       

Subnet Mask: 255.255.255.0                                            

Nhóm địa chỉ IP: phạm vi này được đặt trên router chính, trên bộ mở rộng sóng, chúng ta cần đặt phạm vi nhỏ hơn phạm vi này.

Nhóm địa chỉ IP (router chính): 192.168.0.100-192.168.0.199

Nhóm địa chỉ IP (bộ mở rộng sóng): 192.168.0.150-192.168.0.199   ③

Tất cả thông tin ở dạng văn bản màu đỏ, chúng ta cần định cấu hình trên trang quản lý của bộ mở rộng sóng.

Cuối cùng, đặt Bộ Mở Rộng Sóng

Nhóm 1:

Chọn ‘Use the following IP address’

  • Điền thông tin ① Địa chỉ IP (IP LAN của router): 192.168.0.X                       

Subnet Mask: subnet mask này cần phải kiểm tra trên router chính (thông thường, subnet mask là 255.255.255.0)

  • Điền thông tin Subnet Mask: 255.255.255.0                                            

Gateway mặc định: Điền IP LAN của router

  • Điền thông tin  địa chỉ IP (IP LAN của router): 192.168.0.1                       

Nhóm 2:

Bật máy chủ DHCP. (chọn một)

Nhóm địa chỉ IP: đây là dải IP của máy khách, thông thường chúng ta cần kiểm tra trên trang quản lý của router. (một phạm vi nhỏ của nhóm IP của router)

  • Điền vào nhóm địa chỉ ③IP thông tin (bộ mở rộng sóng): 192.168.0.150-192.168.0.199 (Nhỏ hơn nhóm DHCP của router)   

Thời gian thuê địa chỉ: IP mà khách hàng có được có thể được sử dụng trong xxx phút. (đặt 1440 trong trường hợp này)

Gateway mặc định: Điền vào IP LAN của router

  • Điền số: 1440 (phút)

 

Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ để được trợ giúp.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.