Thiết bị của tôi được kết nối với bộ mở rộng sóng nhưng không có quyền truy cập mạng

Xử lý sự cố
Updated 02-26-2022 01:36:55 AM 207592
This Article Applies to: 

Trước khi khắc phục sự cố, chúng ta cần kiểm tra xem chúng ta đã định cấu hình bộ mở rộng sóng thành công hay chưa.

Kiểm tra trạng thái làm việc theo đèn LED trên bộ mở rộng sóng:

  1. Đèn nguồn duy nhất bật> cấu hình không thành công

Giải pháp: Hard reset bộ mở rộng sóng và cố gắng cấu hình lại qua WPS / giao diện người dùng web / Tether

  1. Đèn nguồn và đèn 2.4G sáng > chỉ 2.4G của bộ mở rộng sóng được kết nối với router

Giải pháp: Kiểm tra kênh 5G của router của bạn, đảm bảo kênh không nằm trên các kênh DFS

  1. Tất cả các đèn đều sáng > bộ mở rộng sóng đã kết nối với router

Giải pháp: Vui lòng tham khảo liên kết này để định cấu hình máy chủ DHCP trên bộ mở rộng sóng.

https://www.tp-link.com/support/faq/2965/

 

Kiểm tra biểu tượng nhỏ trên trang trạng thái của bộ mở rộng sóng (cần kết nối một trong các thiết bị của bạn với bộ mở rộng sóng)

 

  1. Kiểm tra trạng thái ở cuối biểu tượng globe > bất thường, không có internet

Giải pháp: Đảm bảo khi thiết bị của bạn kết nối trực tiếp với router có quyền truy cập Internet.

  1. Kiểm tra trạng thái giữa router và biểu tượng bộ mở rộng sóng > bất thường hoặc màu xám, bộ mở rộng sóng chưa kết nối với router

Giải pháp: Kiểm tra danh sách máy khách của router, đảm bảo bộ mở rộng sóng trong danh sách.

Nếu không, vui lòng cài đặt lại bộ mở rộng sóng và cố gắng cấu hình lại qua WPS / giao diện người dùng web / Tether

  1. Kiểm tra thông tin IP và gateway của bộ mở rộng sóng và làm theo hướng dẫn bên dưới để khắc phục sự cố.

Giải pháp: kiểm tra các giải pháp dưới đây.

 

Làm cách nào để kiểm tra IP, Gateway và các thông tin khác của bộ mở rộng sóng?

Vui lòng kết nối một trong các thiết bị của bạn với bộ mở rộng sóng (có dây hoặc không dây), sau đó mở trang quản lý bộ mở rộng sóng (tplinkrepeater.net), đi tới cài đặt > Mạng, sau đó bạn sẽ thấy thông tin tương ứng.

 

Vui lòng định cấu hình máy chủ DHCP trên bộ mở rộng sóng nếu IP của bộ mở rộng sóng là bất kỳ trường hợp nào sau đây.

https://www.tp-link.com/support/faq/2965/

 

  1. Kiểm tra IP của bộ mở rộng sóng, nếu IP vẫn là 192.168.0.254, vui lòng cài đặt lại bộ mở rộng sóng, sau đó cố gắng định cấu hình bộ mở rộng chỉ 2.4G hoặc 5G kết nối với router.
  2. Kiểm tra IP của bộ mở rộng sóng, nếu bộ mở rộng sóng có IP từ router, nhưng các thiết bị của bạn như điện thoại và máy tính bảng không thể nhận được IP khi kết nối với bộ mở rộng sóng.
  3. Kiểm tra IP của bộ mở rộng sóng, nếu bộ mở rộng sóng có IP từ router, nhưng IP cổng không phải là IP của router.

 

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.