Tải về cho Tapo T315 V1.20

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V1.20

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Tài Liệu

Setup Video

  • How to Set Up Your Tapo Smart Temperature and Humidity Monitor: Tapo T315

Câu hỏi thường gặp

Apps

TP-Link Tapo
TP-Link Tapo provides the easiest way to manage and control your smart life products.

From United States?

Get products, events and services for your region.