Cách cập nhật Firmware của camera Tapo trong ứng dụng Tapo

Hướng dẫn cấu hình
Updated 11-19-2021 03:24:25 AM 34172
This Article Applies to: 

Ở đây chúng tôi lấy Tapo C200 làm ví dụ.

1. Trên trang chủ, hãy nhấn vào thẻ model camera của bạn hoặc nhấn vào Camera Preview > Manage để chuyển đến trang Live View.

2. Trên trang Live View, hãy nhấn vào biểu tượng bánh răng để vào trang Camera Settings.

 

3. Nhấn vào model camera của bạn và bạn có thể tìm thấy Firmware Version. Và bạn có thể nhấn để kiểm tra cập nhật hoặc cập nhật firmware.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm Tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.