Cách định cấu hình thiết bị Tapo để hoạt động với ứng dụng SmartThings

Hướng dẫn cấu hình
Updated 01-04-2022 04:36:45 AM 350312
This Article Applies to: 

Bài viết này sẽ giới thiệu cách kết nối thiết bị Tapo với ứng dụng SmartThings của bạn. Sau khi cài đặt kết nối thành công, bạn có thể điều khiển thiết bị Tapo bằng ứng dụng SmartThings.

Trước khi bạn bắt đầu:

1. Trước tiên, hãy cài đặt thiết bị Tapo thông qua ứng dụng Tapo và đảm bảo rằng chúng có thể được điều khiển bởi ứng dụng Tapo.

2. Tải xuống và cài đặt ứng dụng SmartThings, đồng thời đăng ký tài khoản SmartThings trên ứng dụng để đăng nhập.

Kết nối thiết bị Tapo với SmartThings:

Bước 1: mở ứng dụng SmartThings, nhấp biểu tượng “+” trên góc phải trên, và chọn “Thiết bị”.

Bước 2. Tìm “Tapo”, hoặc  nhấp vào biểu tượng tìm kiếm và nhập “Tapo”. Nhấp vào “Tapo”.

  

Bước 3. Nhấp “Outlet”.

  

Bước 4. Nhấp “Tapo” và chọn vị trí cho thiết bị Tapo của bạn. Nhấp “Next”.

  

Bước 5. Nhập ID TP-Link và mật mã, và sau đó nhấp “Authorize”.

    

Bước 6. Đóng trang khi kết nối thành công. Nhấn vào “Done” để hoàn tất cài đặt kết nối.

  

Bước 7. Truy cập trang “Devices” để tìm tất cả các thiết bị Tapo của bạn. Giờ đây, bạn có thể điều khiển thiết bị Tapo bằng ứng dụng SmartThings.

Lưu ý: Nếu bạn muốn hủy liên kết Tapo với SmartThings, bạn có thể vào “Menu > Settings > Linked services”.

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.