Làm cách nào để tạo một Tự động hóa hoặc một Phím tắt cho thiết bị Tapo (Bóng đèn thông minh, ổ cắm thông minh, camera thông minh)?

Tapo Khác
Updated 06-15-2020 07:37:46 AM 13481
This Article Applies to: 

Tùy chọn 1: Chỉnh sửa dựa trên hoạt động của tính năng

1. Đến trang Hành động Thông minh và bạn sẽ thấy Hoạt động nổi bật (Phím tắt hoặc Tự động hóa).

2. Chạm vào một tính năng. Chọn SỬA để thay đổi cài đặt và ÁP DỤNG để lưu thay đổi.

 

 

Tùy chọn 2: Tạo hoạt động của riêng bạn

1. Đến trang Hoạt động của tôi. Bấm chọn biểu tượng dấu + ở góc trên bên phải để thêm hành động.

2. Đặt tên cho hoạt động mới. Bấm chọn + để thêm điều kiện như thời gian kích hoạt, và bấm chọn + để thêm tác vụ như mở bóng đèn thông minh. Sau đó chọn Hoàn tất để lưu tất cả các cài đặt.

Nếu có hơn 2 điều kiện được thêm, bạn có thể quyết định khi nào thì thực hiện hoạt động nào. Chọn Khi đáp ứng bất cứ điều kiện nào, và chọn "Đáp ứng bất cứ điều kiện nào" hoặc "Đáp ứng tất cả các điều kiện".

Lưu ý: Hiện tại chỉ có bóng đèn thông minh Tapo hỗ trợ tính năng này. Ổ cắm thông minh Tapo và Camera thông minh Tapo sẽ được hỗ trợ sớm. Vui lòng đợi bản cập nhật.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.