Cách hủy liên kết tài khoản (ID TP-Link) với thiết bị thông minh Tapo (ổ cắm thông minh, camera thông minh, bóng đèn thông minh) trong ứng dụng Tapo

Hướng dẫn cấu hình
Updated 10-29-2021 02:31:47 AM 96797
This Article Applies to: 

Bạn có thể hủy liên kết tài khoản TP-Link với các thiết bị bằng cách xóa chúng qua ứng dụng Tapo. Sau khi hủy liên kết, bạn có thể đăng ký lại thiết bị Tapo vào một tài khoản khác (ID TP-Link).

 

Phương pháp 1: Truy cập Trang chủ

Trên trang chủ, nhấn và giữ thẻ mmodel của bạn. Sau đó, chạm vào Xóa (Remove) ở dưới cùng và thiết bị sẽ được xóa khỏi tài khoản TP-Link của bạn.

 

Phương pháp 2: Truy cập trang Cài đặt thiết bị

1. Trên trang chủ, hãy nhấn vào thẻ model của bạn. Ở đây chúng tôi lấy Tapo P100 làm ví dụ.

2. Nhấn vào biểu tượng bánh răng để vào trang Cài đặt thiết bị.

3. Nhấn vào XÓA (REMOVE) ở dưới cùng và thiết bị sẽ bị xóa khỏi tài khoản TP-Link của bạn.

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng vào Trung Tâm Tải Xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.