Tải về cho RE200 V1

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V1

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

Setup Video

 • How to Configure a Range Extender for Starlink

 • How to Set Up TP Link Range Extender RE200 & RE220 via Tether App

  The videos will walk you through the process for setting up a TP-Link Range Extender.

  More Fold
 • How to Set Up a TP-Link Range Extender (via web Browser)

 • How to Set Up a TP-Link Range Extender (via WPS)

Câu hỏi thường gặp

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

RE200(EU)_V1_171206

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-02-09 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 4.65 MB

Bug fixes:
Fixed the WPA2 Security (KRACKs) Vulnerability.

 

Notes:
For RE200(EU)_V1

RE200(EU)_V1_170707

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2017-07-07 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 4.66 MB

Modifications and Bug Fixes:

1. Fix the compatibility problem with 5G signal of some routers.
2. Fix the transmitted power issue in specific condition.

Notes:

For RE200 EU 1.0

RE200(EU)_V1_160329

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2016-03-29 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 4.42 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:
1. Now the RE LED will be solid on and won't go off in 2 minutes any more after the WPS connection is established successfully.
2. Improved the compatibility and stability of the device.

Bug Fixed:
1. When going though the Quick Setup process and choosing to set SSID and MAC manually, the configuration won't be saved if click Next and then click Back.
2. The device name identified by the root AP will not be RE200 after WPS connection is established.

Notes:

1.For RE200(EU)_V1.                                
2.The EU firmware was specialized for CE certificating and can’t be downgraded to other version, please click here for choosing your region and selecting the most suitable firmware version to upgrade. 

Sử dụng Firmware của bên thứ 3 trên sản phầm TP-Link

Một số firmware chính thức của các sản phẩm TP-LINK có thể được thay thế bằng firmware của bên thứ ba chẳng hạn như DD-WRT. TP-LINK không cung cấp vấn đề hỗ trợ kĩ thuật và đảm bảo hiệu năng cũng như tính ổn định của firmware bên thứ ba. Khi sản phẩm bị hư hại do sử dụng firmware của bên thứ 3 thì chế độ bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu.

 

GPL Code

Emulators

Phiên Bản Firmware
Working Mode
Ngôn Ngữ
140828
-
English

Lưu ý:

1.  Trình giả lập là một Giao Diện Người Dùng (GUI) Web ảo, nơi bạn có thể trải nghiệm bảng quản lý sản phẩm TP-Link.

2. Các trình giả lập được liệt kê có thể không có firmware mới nhất.

3.  Các tính năng được hiển thị mang tính chất tham khảo và tính khả dụng của chúng có thể phụ thuộc vào các quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo biểu dữ liệu (datasheet) hoặc trang sản phẩm.

From United States?

Get products, events and services for your region.