Tải về cho Archer T3U V1.80

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V1.80

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.

Driver

Archer T3U(UN)_V1&V1.8_190402_Mac

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-04-09 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 6.03 MB
Hệ Điều Hành: [MAC]10.9~10.14

Modifications and Bug Fixes:
1. For Mac 10.9~10.14. 
2. For Archer T3U V1&V1.8

Setup Video

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Troubleshooting Video(for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Mac OS)

Câu hỏi thường gặp

From United States?

Get products, events and services for your region.