Làm thế nào để kiểm tra việc vài đặt driver cho adapter là đã hoàn thành hay chưa hoàn thành

User Application Requirement
Updated 07-27-2012 10:00:42 AM 186755
This Article Applies to: 

Nếu bạn đã cài đặt thành công thì vui lòng làm theo các bước sau để kiểm tra

Bước 1 : Trên máy tính, bạn nhấp phải vào biểu tượng "Computer" chọn Manage

Bước 2 : Mở Device Manager và tới Network Adapter, tìm các adapter TP-Link tương ứng, click phải vào adapter đó chọn Properties.

Bước 3 : Nếu bạn nhìn thấy dòng chữ "This device is working properly" trong ô màu đỏ như bên dưới thì thiết bị của bạn đã được cài đặt thành công


Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.