Làm thế nào để kiểm tra việc vài đặt driver cho adapter là đã hoàn thành hay chưa hoàn thành

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-27-2012 10:00:42 AM 276732
This Article Applies to: 

Nếu bạn đã cài đặt thành công thì vui lòng làm theo các bước sau để kiểm tra

Bước 1 : Trên máy tính, bạn nhấp phải vào biểu tượng "Computer" chọn Manage

Bước 2 : Mở Device Manager và tới Network Adapter, tìm các adapter TP-Link tương ứng, click phải vào adapter đó chọn Properties.

Bước 3 : Nếu bạn nhìn thấy dòng chữ "This device is working properly" trong ô màu đỏ như bên dưới thì thiết bị của bạn đã được cài đặt thành công


Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.