Làm thế nào để cài đặt bằng tay các bộ chuyển đổi trên Windows 7

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-10-2012 15:14:30 PM 2310749
This Article Applies to: 

Trước khi tiến hành cài đặt, vui lòng tải về các driver mới nhất từ trang chủ của TP-Link, bạn có thể nhấp vào đây để tới trang download

Sau đó làm theo hướng dẫn như sau

 

1. Gắn bộ chuyển đổi vào máy tính của bạn :

2. Nhấp phải Computer và click Manage

3. Mở Device Manager. Nhấp phải lên adpter và click Update Driver Software...

4. Click vào Browse my computer for driver software.

 

 

5. Nhấp vào Let me pick from a list of device drivers on my computer.

 

 

6. Tất cả các thiết bị được hiển thị như hình dưới, click Next

7. Click Have Disk.

 

 

8. Click Browse

9. Trỏ vào tập tin .inf trong thư mục driver, sau đó click Open

10. Click Next

11. Click Install this driver software anyway.

12. Click Close

Nếu như bạn gặp phải các vấn đề khác, vui lòng tham khảo các FAQ hoặc liên hệ với chúng tôi qua TP-Link Support

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.