Tại sao bộ chuyển đổi không thể phát hiện ra Wi-Fi 5G của router?

Xử lý sự cố
Updated 06-20-2021 09:29:23 AM 306506
This Article Applies to: 

Lưu ý: Câu hỏi thường gặp này chỉ dành cho bộ chuyển đổi Wi-Fi băng tần kép và Router Wi-Fi.

 

Trường hợp 1: Không thấy bất kỳ Wi-Fi 5G nào.

Bộ chuyển đổi Wi-Fi cũ không hỗ trợ 5G được cài đặt trên máy tính của bạn có thể ảnh hưởng đến việc phát sóng Wi-Fi 5G của bộ chuyển đổi Wi-Fi TP-Link, vì vậy nếu bạn không thể nhìn thấy Wi-Fi 5G, vui lòng tắt bộ chuyển đổi Wi-Fi cũ theo các bước sau:

Để tắt các bộ chuyển đổi khác, vui lòng nhấp vào WIN trên bàn phím, sau đó nhập mạng (network). Mở Xem kết nối mạng (View Network Connection). Sau đó, hãy kiểm tra lại danh sách Wi-Fi xem bạn có thể thấy Wi-Fi 5G hay không. Nếu không, hãy chuyển sang trường hợp 2.

Trường hợp 2: Không thể thấy Wi-Fi 5G của router

Nếu bạn có bộ chuyển đổi Wi-Fi cũ, trước tiên hãy tắt nó để kiểm tra xem nó có hoạt động không.

Nếu mọi việc vẫn xảy ra tương tự, vui lòng thực hiện cách khắc phục sự cố sau:

Mở trang quản lý của router chính của bạn, đi tới cài đặt Wi-Fi, sau đó thay đổi kênh của Wi-Fi 5G thành 36. Sau đó kiểm tra lại danh sách Wi-Fi. Ở đây chúng tôi lấy router TP-Link làm ví dụ

 

Nó có thể bị ảnh hưởng bởi DFS, để biết chi tiết, vui lòng tham khảo: :

https://wifinigel.blogspot.com/2018/05/the-5ghz-problem-for-wi-fi-networks-dfs.html

 

Nếu Wi-Fi 5G vẫn không hiển thị trong danh sách Wi-Fi, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.