Làm thế nào để cài đặt adapter không dây TP-Link trong Windows XP

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-06-2012 11:11:02 AM 769169
This Article Applies to: 

 Trước khi cài đặt bạn chắn chắn rằng các Adapter kết nối tới máy tính và phát hiện bởi hệ thống.

1. Vào Menu Start --> Run 

2. Nhập vào “devmgmt.msc" và chọn Ok

3.Tìm các phần cứng vừa mới phát hiện , nhấp chuột phải chọn Update Driver...

4. Chọn No, Not This time

5. Chọn Intall From a list hoặc Specific location(Asvanced)

6. Chọn Don't seach .I choose the driver to install 

7. Chọn Show All Devices.

8. Chọn Have  Disk

 

8. Chọn Browse... 

9. Chỉ đường dẫn tới tập tin  có file .inf sau đó click Open

10. Chọn Next

11. Chọn Continue Away

12 Chọn Finish

Như vậy , Adapter được cài đặt thành công. Bạn có thể vào Device manager kiểm tra Network Adapters

 

 Nếu có bất kỳ vấn đề gì khác vui lòng liên hệ trang FAQ hoặc liên hệ hỗ trợ kỹ thuật TP-Link.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.