Làm thế nào để cài đặt TL-WN321G/TL-WN727N/TL-WN7200ND bằng cách sử dụng đĩa CD

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-27-2012 11:30:54 AM 165737
This Article Applies to: 

Bài viết này cung cấp cho bạn các hướng dẫn về cách cài đặt TL-WN321G/TL-WN727N/TL-WN7200ND bằng cách sử dụng đĩa CD kèm theo . Vui lòng chuẩn bị đĩa CD trước khi cài đặt .

LƯU Ý : Bài viết này lấy TL-WN727N làm ví dụ, nhưng quy trình cài đặt của TL-WN321G hay TL-WN7200ND cũng gần như là tương tự

1.      Bỏ đĩa CD kèm theo sản phẩm vào ổ đĩa

2.      Giao diện Setup Wizard sẽ tự động hiển thị như hình dưới. Tìm và click vào sản phẩm bạn đang dùng, cửa sổ xổ xuống bạn chọn Install Driver & Utility

Lưu ý : Nếu Setup Wizard không tự hiện ra như trên thì bạn mở thư mục trong CD và chạy "Autorun.exe".

3.      Nếu bạn muốn cài đặt driver và cả ứng dụng cho mạng không dây TP-Link thì vui lòng chọn Install Driver and TP-Link Wireless Utility. Nếu chỉ muốn cài đặt driver thì chọn là Install driver only. Click Next

4.      Nếu chọn Install Driver and TP-Link Wireless Utility trong bước 3 thì bạn sẽ cần chọn cấu hình mạng không dây bằng công cụ mặc định. Nếu chọn Install driver only trong bước 3 thì hãy bỏ qua bước 6.

5.     Chọn thư mục đích mà bạn muốn cài đặt ứng dụng không dây TP-Link. Bấm Next

6.     Click Install để bắt đầu cài đặt

7.      Trong quá trình cài đặt sẽ gặp cảnh báo như hình dưới, hãy click Continue Anyway để tiếp tục

8.      Click Finish sau khi Wizard cài đặt xong


Các bài viết liên quan :

Làm thế nào để kết nối TL-WN321G/TL-WN727N/TL-WN7200ND tới mạng không dây với tiện ích TP-Link

Làm thế nào để cài đặt adapter không dây TP-Link

Làm thế nào để cài đặt bằng tay các bộ chuyển đổi trên Windows 7


Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.