Tôi nên làm gì khi driver của adapter bị lỗi "không được phép" trên máy tính

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-27-2012 10:40:24 AM 138976
This Article Applies to: 

Khi chúng ta cố gắng cài đặt network adapter, chúng ta có thể nhận được những cảnh báo sau đây

Trường Hợp 1 :

Trường Hợp 2 :

Trường Hợp 3 :

Lý do chúng ta nhận được những cảnh bảo này là vì driver TP-Link chưa được cấp quyền thông hành trên windows của Microsoft. Tuy nhiên thì điều đó không làm tổn hại gì tới máy tính của bạn cả

Dưới đây là những giải pháp khi gặp những trường hợp như thế này :

Giải pháp cho trường hợp 1 :

Click Continue Anyway để tới phần cài đặt

Giải pháp cho trường hợp 2 :

Click install this driver software anyway để tới phần cài đặt

Giải pháp cho trường hợp 3 :

1.   Click OK

2.   Nhấp phải My Computer chọn Properties.

3.   Click Hardware-->Driver Signing-->Chếch vào Ignore và click OK

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.