Tải về cho Archer T6E V2

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V2

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Tài Liệu

Driver

Archer T6E(EU)_V1&V2_200508_Win10_Win11

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-07-03 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 14.65 MB
Hệ Điều Hành: Win10/11

For Win 10/11 32/64 bits.

Archer T6E(EU)_V1&V2_200508_Win8

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-07-03 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 14.65 MB
Hệ Điều Hành: Win8

For Win 8 32/64 bits.

Archer T6E(EU)_V1&V2_200508_Win7

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-07-03 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 15.18 MB
Hệ Điều Hành: Win7

For Win 7 32/64 bits.

Archer T6E(EU)_V1&V2_200508_WinXP

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-07-03 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 9.50 MB
Hệ Điều Hành: WinXP

For Windows XP 32/64 bits.

Setup Video

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Troubleshooting Video(for Windows)

Câu hỏi thường gặp

From United States?

Get products, events and services for your region.