Tải về cho Archer T2U V3.8

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V3.8

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Tài Liệu

Driver

Archer T2U(US)_V3.8_190315_Win

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-03-26 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 50.22 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/7/8/8.1/10 32bit/64bit

Driver for WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10 32bit/64bit
For  Archer T2U(US) V3.8

Setup Video

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Troubleshooting Video(for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Mac OS)

Câu hỏi thường gặp

From United States?

Get products, events and services for your region.